Kennisprogramma subsidieregeling Innovatieve Cultuuruitingen

Hoe kan de culturele sector zich verbinden met de samenleving? Dat vergt vernieuwing. Kennisland, de Baak en Mediamatic zullen in opdracht van OCW de eerste fase van het Kennisprogramma Innovatieve Cultuuruitingen MLNA uitvoeren.


  • Betrokken KL'ers
21 december 2009

Hoe kan de culturele sector zich verbinden met de samenleving? Dat vergt vernieuwing. Kennisland, de Baak en Mediamatic zullen in opdracht van OCW de eerste fase van het Kennisprogramma Innovatieve Cultuuruitingen MLNA uitvoeren.

MLNA inspireert en ondersteunt culturele instellingen om te vernieuwen en nieuwe verbindingen te leggen. Het geeft de culturele sector toegang tot kennis, expertise en nieuwe netwerken en sluit aan op de regeling Innovatieve Cultuuruitingen, waarvoor onlangs de eerste projecten bekend zijn gemaakt. Het Kennisprogramma wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en werkt samen met de Cultuurformatie. Op 20 januari vindt de aftrap plaats op de ss Rotterdam in samenwerking met het OBSERVATORIUM.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisprogramma-subsidieregeling-innovatieve-cultuuruitingen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisprogramma-subsidieregeling-innovatieve-cultuuruitingen/