Kick-off Innovatie Impuls Onderwijs veelbelovend

Onder de naam InnovatieImpuls Onderwijs worden innovatieve oplossingen gezocht voor het dreigende tekort aan leraren in het PO en VO.


  • Betrokken KL'ers
30 oktober 2009

Onder de naam InnovatieImpuls Onderwijs worden innovatieve oplossingen gezocht voor het dreigende tekort aan leraren in het PO en VO. SBO en Kennisland voeren dit project uit in opdracht van het Ministerie van OCW.

Tijdens 4 kick-off bijeenkomsten zijn leraren, bestuurders en onderwijsadviseurs samen een ‘open space’ ingedoken, op zoek naar kansrijke ideeën. Aan inspiratie geen gebrek. Een greep uit de uitkomsten: een digitaal kanaal met lessen van topleraren, docenten als ZZP’ers en een speakers academy voor leraren.

Op 25 november vindt een verdiepingsbijeenkomst plaats. Vanaf dat moment gaan de zogenaamde ‘voortrekkerscholen’, ondersteund door experts, hun eigen ideeën uitwerken tot concrete innovatieconcepten.

De nieuwe website www.innovatieimpulsonderwijs.nl is met filmpjes, uitkomsten van de bijeenkomsten en praktijkvoorbeelden een broedplaats van inspiratie. Je kunt je daar ook aanmelden voor de verdiepingsbijeenkomst en de nieuwsbrief.

Heb je vragen? Mail naar info@innovatieimpulsonderwijs.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kick-off-innovatie-impuls-onderwijs-veelbelovend/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kick-off-innovatie-impuls-onderwijs-veelbelovend/