Kick-off Kafkabrigade in Wales

De Nederlandse Kafkabrigade ondersteunt de Engelsen bij het opzetten van hun eigen Kafkabrigade.


5 mei 2008

Op 11 april zijn Kafkabrigadiers Lobke van der Meulen, Janine van Niel, Jorrit de Jong en Irwin Turbitt naar Swansea in Wales afgereisd om daar de teams van de drie Kafka Pilots kennis te laten maken met de Kafkabrigade en ervaringen uit te wisselen. We troffen drie zeer gemotiveerde teams die aan de slag gaan met de problemen van NEETs (Not in Employment, Education or Training, voortijdig schoolverlaters dus) en homeless families. De Nederlandse Kafkabrigade ondersteunt de Engelsen bij hun onderzoek. We houden jullie op de hoogte!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kick-off-kafkabrigade-in-wales/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kick-off-kafkabrigade-in-wales/