KING en Slimmernetwerk samen voor waardevolle vernieuwing

Aanjagen van vernieuwing via Doetanks en samenbrengen en inzetten van elkaars netwerken om slimme oplossingen te verspreiden.


  • Betrokken KL'ers
9 oktober 2012

Op 8 oktober 2012 gaan KING en Slimmernetwerk een strategisch partnerschap aan voor vernieuwende waardecreatie in de publieke sector. Hiermee bieden zij professionals een kans om vernieuwing in de publieke sector te brengen. Gemeenten hebben de laatste jaren veel meer taken en verantwoordelijkheden gekregen. Dat biedt kansen en KING en Slimmernetwerk willen die pakken.

Slimmernetwerk is een innovatorsnetwerk van vernieuwers in het openbaar bestuur, dat werkt aan een slimmer, beter werkend openbaar bestuur met meer publieke waarde voor burgers en grotere innovatiekracht van publieke organisaties. Dat levert een mooie combinatie op met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten. KING zet zich met en voor gemeenten in om de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verhogen. Samen met KING kan een gemeente zichzelf verbeteren op het gebied van bestuur, beleid, dienstverlening, de relatie met burgers en de inrichting van de organisatie. KING faciliteert, organiseert en stimuleert, haalt vragen op bij gemeenten, brengt antwoorden en slimme oplossingen, stimuleert het zelfoplossend vermogen van gemeenten en biedt handelingsperspectief voor complexe vraagstukken.

De samenwerking tussen KING en Slimmernetwerk richt zich op het gezamenlijk aanjagen van vernieuwing via zogenoemde Doetanks en het samenbrengen en inzetten van elkaars netwerken om slimme oplossingen te verspreiden. Doetanks zijn lerende actiegroepen van professionals uit de publieke sector die samen aan de slag gaan met een concreet vraagstuk. In enkele weken tijd ontwerpen zij een interventie voor een specifiek vraagstuk over slimmer werken en proberen die ook uit. Doetank-professionals leren zo over vernieuwen in de publieke sector (‘learning by doing’) en voor de inbrenger van het vraagstuk is er een eerste stap gezet naar een oplossing. Zo krijgen we een slimmere overheid, niet alleen vandaag, maar ook morgen.

KING en Slimmernetwerk vragen leidinggevenden binnen gemeenten om deze Doetanks samen te organiseren. Het Grand Café op 22 november 2012 is hét startpunt voor de nieuwe reeks Doetanks.

Slimmernetwerk is een consortium van Kennisland, Kafkabrigade en TNO en wordt uitgevoerd binnen het programma Innoveren door professionals, met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Voor meer informatie: www.slimmernetwerk.nl 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/king-en-slimmernetwerk-samen-voor-waardevolle-vernieuwing/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/king-en-slimmernetwerk-samen-voor-waardevolle-vernieuwing/