KL 2.0. Boter bij de vis

Vanaf vandaag zijn we Kennisland twee punt nul. De afgelopen vijf jaar heeft KL zich ontwikkeld van een klein clubje pioniers tot een toonaangevende denktank. De opdracht die we onszelf stelden bij de start was om steun de vinden voor een nieuw verhaal voor Nederland, het verhaal van een kennisland. Dat verhaal wint kracht: sinds eind 2003 staat de kenniseconomie hoog op de agenda van bestuurlijk Nederland. Bij de start van KL 2.0 willen we iedereen bedanken die aan dat succes heeft bijgedragen.


12 februari 2005

Vanaf vandaag zijn we Kennisland twee punt nul. De afgelopen vijf jaar heeft KL zich ontwikkeld van een klein clubje pioniers tot een toonaangevende denktank. De opdracht die we onszelf stelden bij de start was om steun de vinden voor een nieuw verhaal voor Nederland, het verhaal van een kennisland. Dat verhaal wint kracht: sinds eind 2003 staat de kenniseconomie hoog op de agenda van bestuurlijk Nederland. Bij de start van KL 2.0 willen we iedereen bedanken die aan dat succes heeft bijgedragen.

De uitdaging voor de komende twee jaar is om de hoge notering in de politieke top-10 om te zetten in concrete actie: het is tijd voor boter bij de vis. We willen iedereen uitnodigen om ook de komende periode met elkaar verder te werken aan het ontwikkelen van Nederland tot de creatieve hub van Europa. Nederland heeft met het talent van 16 miljoen mensen een onvoorstelbaar potentieel. Als we erin slagen om dat talent beter te ontplooien en benutten wordt het hier de komende jaren echt een kennisland. Een land om trots op te zijn.

KL 2.0 is er om uitvoeringsdoorbraken te realiseren om het talent van 16 miljoen Nederlanders beter te ontplooien en benutten. Dat draait om ondernemen met creativiteit, om een tolerant klimaat dat excellentie aanmoedigt en dat diversiteit ziet als kracht.

We gaan op vier thema’s doorbraken realiseren:

  1. Open Cultuur: Kennis en informatie horen in een kennissamenleving voor iedereen toegankelijk te zijn. Dat vergt spelregels die kennis delen vereenvoudigen (nieuw auteursrecht en geen software patenten) en een toegankelijke infrastructuur (van betaalbaar glasvezel naar elk huis tot wifi in de trein).
  2. Leven Lang Leren: We willen van Nederland een land maken waar iedereen die dat wil zich helemaal suf kan leren. Hoe we dat voor ons zien kun je bijvoorbeeld zien op www.lerenaanbod.nl.
  3. Hotspots: interactie tussen onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven kan het beste georganiseerd worden op het niveau van regio’s, niet vanuit Den Haag. Dus gaan we met een aantal regio’s samen werken om er hotspots van te maken.
  4. Geniale Overheid: Geen slim land zonder een slimme overheid. Het project ‘Belgen doen het beter’ heeft al veel los weten te maken en daar gaan we (met nog meer energie) mee verder.
     

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kl-20-boter-bij-de-vis/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kl-20-boter-bij-de-vis/