KL bedankt Liesbeth Schöningh

Na 12 jaar neemt Liesbeth Schöningh afscheid als lid van de RvT van Kennisland


  • Betrokken KL'ers
7 december 2011

Na 12 jaar neemt Liesbeth Schöningh afscheid als lid van de Raad van Toezicht van Kennisland. Sinds de oprichting was zij actief betrokken bij onze stichting.

We danken Liesbeth voor al haar steun, goede raad en scherp toezicht. Dat Kennisland is uitgegroeid tot wat we nu zijn is mede aan Liesbeth te danken.

We wensen haar veel succes als voorzitter van het college van bestuur van COG.

Lees hier over haar opvolger, Annet Kil-Albersen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kl-bedankt-liesbeth-schoningh/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kl-bedankt-liesbeth-schoningh/