KL bij reflectiedag ‘Prima Praktijken’ Lectoraat Innovatie

Op vrijdag 28 mei heeft het Lectoraat Innovatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een reflectiedag georganiseerd rond de 'prima praktijken'. 


29 mei 2010

Op vrijdag 28 mei heeft het Lectoraat Innovatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een reflectiedag georganiseerd rond de ‘prima praktijken’. Het Lectoraat werkt aan een onderzoek naar best practices in verschillende domeinen binnen de publieke sector om zo vast te kunnen stellen wat de kritische succesfactoren zijn voor innovatie. 

Inmiddels zijn ze op de helft van het aantal prima praktijken. Dat was aanleiding om een aantal wetenschappers, ambtenaren en adviseurs uit te nodigen om samen te reflecteren op de onderzochte praktijken.

KL’er Lobke van der Meulen heeft aan de reflectiedag deelgenomen en een presentatie gegeven over de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (uit België) als prima praktijk. Eén van de uitkomsten van de dag was dat innovatoren meestal zeer eigenzinnig zijn en dat om succes te behalen ook zeker moeten blijven! 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kl-bij-reflectiedag-prima-praktijken-lectoraat-innovatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kl-bij-reflectiedag-prima-praktijken-lectoraat-innovatie/