KL helpt bij intervisie coördinatoren Avans Hogeschool

Avans versterkt met dit programma het verander- en implementatievermogen van haar coördinatoren.


  • Betrokken KL'ers
28 april 2012

Op 23 en 24 april vond de derde bijeenkomst plaats van het Coördinatorenprogramma van de Avans Hogeschool. Avans wil met dit programma het verander- en implementatievermogen van haar coördinatoren versterken. Het zijn immers de mensen die alle randvoorwaarden voor goed onderwijs op de hogeschool mogelijk maken.

Naast theorie en praktijk was er deze keer ruime aandacht voor het leren met en van collega's. De deelnemers konden onder begeleiding van Kennisland en Interstudie NDO in verschillende leercommunity’s werken aan persoonlijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: hoe inspireer en motiveer ik mijn team? Hoe kunnen we de missie en visie van de hogeschool implementeren in ons werkproces? Hoe kunnen we ruimte maken voor strategische vragen die verder gaan dan de dagelijkse werkzaamheden?

Dit soort vragen werden vanuit verschillende invalshoeken verwoord en met behulp van intervisiemodellen van Kennisland verder uitgewerkt. De deelnemers waren blij verrast over de inzichten die zij met elkaar konden delen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kl-helpt-bij-intervisie-coordinatoren-avans-hogeschool/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kl-helpt-bij-intervisie-coordinatoren-avans-hogeschool/