KL vraagt met brede coalitie om visie privacy- bescherming

Vandaag hebben wij samen met 32 andere organisaties en individuen een open brief aan de nieuwe Minister van Justitie gestuurd waarin we aandringen op het ontwikkelen van een visie op privacybescherming van burgers in onze informatiemaatschappij.


header_img
Privacy

Maker: g4ll4is

Rechten:

Original

Download
2 april 2015

Onder minister Opstelten heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een hele reeks van initiatieven genomen die ertoe leiden dat de overheid op steeds grotere schaal en zonder concrete verdenking gegevens van burgers verzamelt. Met deze brief roepen wij de nieuwe minister Ard van der Steur op dit pad niet verder te bewandelen en de privacybelangen van burgers serieus te nemen:

Excellentie, geachte heer Van der Steur,

Hartelijk gefeliciteerd met uw aanstelling als minister van Veiligheid en Justitie. Na uw eerste werkweek delen wij graag onze zorgen met u over de privacybescherming van burgers in onze informatiemaatschappij. Wij roepen u op om hierover een visie te ontwikkelen, daarna een publiek debat erover te faciliteren en tot die tijd de behandeling op te schorten van wetten die ertoe leiden dat burgers zonder een specifieke en concrete verdenking toch worden gevolgd.

Technologische ontwikkelingen maken maatregelen mogelijk die tot voor kort door natuurlijke drempels onuitvoerbaar waren. Het gevolg is dat voor een reeks legitieme doeleinden steeds vaker middelen worden voorgesteld die niet voldoen aan onze rechtsstatelijke uitgangspunten. Hier is nooit een fundamentele discussie over gevoerd.

[…]

Lees de volledige brief op www.visieopprivacy.nl en onderteken hem ook! De brief is al ondertekend door een (groeiende) coalitie van 32 organisaties, waaronder Kennisland, Bits of Freedom, Hivos, en Amnesty Nederland.

Een greep uit de meningen van ondertekenaars:

Amnesty Nederland | Eduard Nazarski:

“Uit een recente opiniepeiling van Amnesty International bleek dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de Nederlandse overheid zich niet moet inlaten met het onderscheppen, opslaan en analyseren van hun communicatie via internet en mobiele telefoons.”

Hivos | Edwin Huizing:

“Nederland maakt zich in haar buitenlandbeleid hard voor internetvrijheid in landen waar die vrijheid zwaar onder druk staat en journalisten of mensenrechtenverdedigers arbitrair worden gevolgd, dan is het des te belangrijker dat het huis hier optimaal op orde is.”

Open State Foundation | Arjan el Fassed:

“Privacy is een grondrecht dat is ontstaan om het machtsverschil tussen de overheid en burger meer in balans te brengen. Datzelfde doel dient de vrijheid van meningsuiting en transparantie. Een fundamenteel debat is hier nog steeds niet over gevoerd.”

Instituut voor Informatierecht UvA en advocaat | Ot van Daalen:

“Opstelten lanceerde vijf privacyschendende plannen zonder serieuze discussie. Ik hoop dat Van der Steur een time-out inlast – dat is goed voor vrijheid en democratie.”

Zie ook het persbericht van Bits of Freedom.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kl-vraagt-met-brede-coalitie-om-visie-privacybescherming/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kl-vraagt-met-brede-coalitie-om-visie-privacybescherming/