KL wil versterking impact door sociale ondernemingen

Samen met Social Enterprise NL verkent KL stimuleringsmaatregelen voor sociale ondernemingen.


  • Betrokken KL'ers
8 mei 2013

Nederland telt zeker zo’n 4000 ondernemingen die niet slechts op winst uit zijn, maar vooral op sociale impact en sociale innovatie. Maar ze werken sectordoorsnijdend en zijn niet georganiseerd. Kennisland verkent samen met Social Enterprise NL met welke instrumenten de impact van deze ‘social enterprises’ kan worden versterkt.

Social enterprises. In landen als het Verenigd Koninkrijk en België zijn ze er al geruime tijd mee bezig. Ook de Europese Commissie geeft er prioriteit aan. De Britten hebben bijvoorbeeld een speciaal keurmerk ontwikkeld, een aparte rechtsvorm, en kennen sinds begin dit jaar een wet die sociale impact laat meetellen bij het gunnen van opdrachten door de overheid. Maar Nederland lijkt er wat achteraan te hobbelen, zeker op beleidsniveau.

Deze maand is Kennisland samen met het vorig jaar opgerichte platform Social Enterprise NL een internationale verkenning gestart naar stimuleringsinstrumenten voor sociale ondernemingen. Dat zijn ondernemingen die sociale impact als hoofddoelstelling hebben, hun winst hoofdzakelijk herinvesteren om die impact te vergroten, en in veel gevallen hun personeel, klanten en stakeholders op innovatieve manieren betrekken bij de wijze waarop het bedrijf wordt gerund. Het zijn private ondernemingen die het boekjaar met zwarte cijfers willen afsluiten, maar waarvoor economische en maatschappelijke waardecreatie hand in hand gaan.

Internationaal is volop aandacht voor deze groeiende groep van (vaak jonge) ondernemingen. Kennisland en Social Enterprise NL constateren dat de beleidsaandacht voor deze groep in Nederland zeer gering is. Via een verkenning van stimuleringsmaatregelen die in ons omringende landen al worden uitgeprobeerd, zetten we eerste stappen naar een Nederlandse agenda voor maximale economische en maatschappelijke impact door sociale ondernemingen.

Kennisland en Social Enterprise NL werken in het traject verder samen met het Europese Euclid-netwerk en met CMS Derks Star Busmann, onderdeel van Europa’s grootste juridische organisatie CMS. We houden het tempo er in. Resultaten worden kort na de zomer verwacht. We houden ons overigens van harte aanbevolen voor suggesties en input.

Neem voor meer informatie over onze inzet contact op met Martijn Arnoldus (ma@kl.nl). 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kl-wil-versterking-impact-door-sociale-ondernemingen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kl-wil-versterking-impact-door-sociale-ondernemingen/