Klankbordgroep Creatieve Verdienmodellen

Hoe verdien je geld met creatieve producten? Binnen het project Creatieve Verdienmodellen zijn we er nog niet helemaal uit; wel zijn we druk bezig met het verzamelen van tientallen producten en diensten die in aanmerking kunnen komen voor een case gerichte analyse. Hierbij stellen we de volgende vraag: welke rol vervult creatieve arbeid in de waardeketen van creatieve producten en diensten? Met andere woorden, hoe kan creativiteit zodanig worden georganiseerd dat het de inbreng van ‘uurtje factuurtje’ werkzaamheden overstijgt en wezenlijk bijdraagt aan de economische toegevoegde waarde van een product of dienst?


  • Betrokken KL'ers
24 april 2007

Hoe verdien je geld met creatieve producten? Binnen het project Creatieve Verdienmodellen zijn we er nog niet helemaal uit; wel zijn we druk bezig met het verzamelen van tientallen producten en diensten die in aanmerking kunnen komen voor een case gerichte analyse. Hierbij stellen we de volgende vraag: welke rol vervult creatieve arbeid in de waardeketen van creatieve producten en diensten? Met andere woorden, hoe kan creativiteit zodanig worden georganiseerd dat het de inbreng van ‘uurtje factuurtje’ werkzaamheden overstijgt en wezenlijk bijdraagt aan de economische toegevoegde waarde van een product of dienst?

De geselecteerde cases zullen onder andere worden afgewogen tegen ‘conventionelere’ business modellen in creatieve industrieën. Om ons hierin van kritische en interdisciplinaire feedback te voorzien, worden we bijgestaan door een inmiddels complete academische klankbord groep, bestaande uit: Prof. dr. Dany Jacobs (Rijksuniversiteit Groningen), Prof. dr. Paul Rutten (Universiteit Leiden), Prof. dr. Nachoem Wijnberg (Universiteit van Amsterdam), Mr. Jetze Sprey (VWS Advocaten) en Drs. Lucie Huiskens (Kunstenaars & Co, voormalig programmamanager economische ontwikkeling en adjunct-directeur Premsela).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/klankbordgroep-creatieve-verdienmodellen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/klankbordgroep-creatieve-verdienmodellen/