KLAS

Kennisland is een onafhankelijke denktank die zich inzet om van Nederland een slimmer land te maken. Dat willen we nu ook samen met studenten doen. Daarvoor biedt Kennisland de KLAS: de Kennisland Academie voor Studenten.


  • Betrokken KL'ers
20 juli 2007

Kennisland is een onafhankelijke denktank die zich inzet om van Nederland een slimmer land te maken. Dat willen we nu ook samen met studenten doen. Daarvoor biedt Kennisland de KLAS: de Kennisland Academie voor Studenten.

Tal van inspirerende mensen uit ons netwerk verzorgen komend najaar een college over hun expertise. Dit zijn geen hoorcolleges waar je twee uur lang passief luistert, maar actieve sessies. Tijdens de colleges is er tijd voor discussie en samen met de docenten worden ideeën bedacht en uitgewerkt voor nieuwe projecten om Nederland slimmer te maken.

De KLAS is een perfecte plek om je netwerk te vergroten en mee te denken over de thema’s Kenniseconomie, Innovatiesystemen, Ondernemerschap, Technologie, Slimme Overheid en Creatieve Economie. Degene met het beste projectvoorstel maakt kans op uitvoering van diens idee.

Nieuwsgierig geworden? Klik hier (pdf) voor meer informatie.

  • Betrokken KL'ers
  • KLAS

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/klas/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/klas/