Koplopers in het onderwijs

Een professioneel, onafhankelijk en slim onderwijsveld dat in staat is zichzelf - van binnen uit- te verbeteren en te vernieuwen. Dat is ons ideaal.


  • Betrokken KL'ers
2 juni 2008

Een professioneel, onafhankelijk en slim onderwijsveld dat in staat is zichzelf – van binnen uit- te verbeteren en te vernieuwen. Dat is ons ideaal. Om hier aan bij te dragen hebben Kennisland en SBO het initiatief genomen om ‘koplopers’ in het onderwijs te bundelen in een ‘innovators netwerk’.

Op woensdag 28 mei kwamen 15 onderwijsbestuurders bij elkaar om de meerwaarde van zo’n netwerk te onderzoeken. Er zijn contouren geschetst, goede gesprekken gevoerd en de plannen worden nu uitgewerkt. Het is nog pril, maar veelbelovend. Als de tijd rijp is hoor je er meer van.

Mail Chris Sigaloff voor meer informatie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/koplopers-in-het-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/koplopers-in-het-onderwijs/