Lancering Verkiezingstijden.nl

Hoogte- en dieptepunten van 27 na-oorlogse kabinetten.


  • Betrokken KL'ers
25 mei 2010

UPDATE: de website verkiezingstijden.nl is inmiddels uit de lucht. De tijdlijn is nog wel hier te bekijken!

Op 25 mei 2010 lanceerde Beelden voor de Toekomst de website Verkiezingstijden.nl, een website over 27 naoorlogse Nederlandse kabinetten. Ervaar de hoogte- en dieptepunten. De overwinningen, de valpartijen, de nachtelijke debatten, de interviews op het scherpst van de snede. Plaats recente gebeurtenissen in de context van het verleden. Zie het verleden als belangrijke opmaat voor het nu.

verkiezingstijden.nl
Verkiezingstijden.nl is een website met interactieve tijdlijn gevuld met historisch audiovisueel materiaal over de 27 naoorlogse kabinetten. Menig Nederlander zal zich de Nacht van Schmelzer, de Nacht van Wiegel, de diverse scènes van nieuw aangetreden ministers op het bordes van Paleis Soestdijk en de nasleep van de moord op Pim Fortuyn nog kunnen herinneren. Al deze momenten – en veel meer – zijn te zien op Verkiezingstijden.nl.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Nationaal Archief/Spaarnestad Photo selecteerden een ruime hoeveelheid video's en foto's uit hun collecties voor Verkiezingstijden.nl. Er is materiaal uit de collectie Polygoon bioscoopjournaals, NOS journaals, persfotocollectie ANEFO en actualiteitenprogramma’s als Barend & Van Dorp geselecteerd. De site maakt bovendien gebruik van bronnen als de collectie Partij- en verkiezingsaffiches van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) en de collectie video's van de Rijksoverheid. De komende weken zal het aantal items toenemen. Verkiezingstijden.nl blijft online tot 1 oktober 2010.

De objecten zijn gedigitaliseerd in het kader van het project Beelden voor de Toekomst. Binnen Beelden voor de Toekomst redden zes instellingen een belangrijk deel van het audiovisueel erfgoed van Nederland door conservering en digitalisering. Het gedigitaliseerde materiaal komt zo breed mogelijk beschikbaar voor onderwijs en het publiek. Verkiezingstijden.nl is daarvan één van de vele voorbeelden.

Veel van de video's op Verkiezingstijden.nl bevatten een link naar het open videoplatform Open Beelden. De video’s hebben een Creative Commons-licentie en zijn daardoor in hun geheel te downloaden en te hergebruiken.

Verkiezingstijden.nl werd gerealiseerd door Stichting Nederland Kennisland, Beeld en Geluid en Nationaal Archief in het kader van Beelden voor de Toekomst.

(De tijdlijn is nu alleen nog hier te bekijken)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/lancering-wwwverkiezingstijdennl/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/lancering-wwwverkiezingstijdennl/