Landelijke IIO-dag ‘Werk in uitvoering!’

Ruim 120 leraren, schoolbestuurders en andere onderwijsvernieuwers ontmoetten elkaar en deelden ervaringen over slimme scholen en innovaties in het onderwijs.


  • Betrokken KL'ers
20 november 2012

Op 7 november 2012 vond in Silverijn in Utrecht de landelijke dag van de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) plaats. Ruim 120 leraren, schoolbestuurders en andere onderwijsvernieuwers ontmoetten elkaar en deelden ervaringen over slimme scholen en innovaties in het onderwijs. Centraal stonden de vijf experimenten van IIO. Bezoekers konden onder meer een Videoles of E-klas volgen, filmpjes van Leerlingen voor Leerlingen bekijken, meer horen over de SlimFit-kit en over eDidactiek van Onderwijsteams.

Opening in de Kroonzaal

Joseph Kessels, hoogleraar opleidingskundig leiderschap aan de Open Universiteit, opende de dag met de lezing ‘vernieuwers doen het samen’. Volgens Kessels begint vernieuwing met een droom en is er nieuwsgierigheid, enthousiasme en passie nodig om te kunnen vernieuwen. Het is volgens Kessels de taak van leidinggevenden in het onderwijs “om leraren te beschermen tegen de organisatie” om zo ruimte te creëren voor vernieuwing. Kessels presenteerde negen ontwerpprincipes die nodig zijn voor (een klimaat van) vernieuwing zoals ‘creëer iets nieuws’, ‘stop met praten’ en ‘bouw op de kracht en het talent dat aanwezig is’.

Joseph Kessels

Vervolgens deelde André de Jong, directeur-generaal po en vo van het ministerie van OCW en voormalig onderwijsbestuurder, zijn visie op onderwijsinnovatie. Volgens hem begint succes altijd met falen, ‘het is geen lineair proces van beter worden, maar van vallen en opstaan’. Juist daarom is het motto van meneer Kaktus zo belangrijk: ‘Geef nooit op!’ Met deze aanmoediging begonnen de deelnemers aan de verschillende workshops.

EHBO bij innovatieprocessen

Bezoekers konden kiezen uit twaalf verschillende workshops. In een deel van de workshops stonden de ervaringen uit de IIO Experimenten centraal, in andere workshops werd gesproken over het organiseren van vernieuwing binnen de school, onderwijstijd of de technologische trends binnen het onderwijs. Lees hier meer over de verschillende workshops.

Rutger Gast van het Caland Lyceum geeft een E-klas

Tijdens de borrel met buffet werd er enthousiast nagepraat door de deelnemers. Niet alleen was het leuk en inspirerend om eens te horen en te zien wat er in de andere IIO Experimenten gebeurt, bij het Bendecafé was er bovendien de mogelijkheid om met elkaar te praten over de verschillende ervaringen en uitdagingen bij vernieuwing. De masterclass van Joseph Kessels bood de gelegenheid verder na te denken over vernieuwingsprincipes en tijdens de workshop over onderwijstijd werden prangende vragen over dit onderwerp beantwoord door experts van OCW.

Kortom, het was een geslaagde dag met genoeg inspiratie en energie om er weer een jaar tegenaan te gaan!

Bekijk hier de foto's en tekeningen die van de dag gemaakt zijn

Bekijk hier de video van de IIO-dag:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/landelijke-iio-dag-werk-in-uitvoering/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/landelijke-iio-dag-werk-in-uitvoering/