Landelijke InnovatieImpuls Onderwijs-dag

Projectleiders vertelden over de stand van zaken van de 5 innovatieprojecten en de spannende ervaringen tijdens de implementatie daarvan.


  • Betrokken KL'ers
3 november 2011

Gisteren kwamen alle betrokkenen van de InnovatieImpuls Onderwijs in Utrecht bij elkaar (foto’s). Projectleiders vertelden over de stand van zaken van de 5 innovatieprojecten en de spannende ervaringen tijdens de implementatie daarvan. 

Leerlingen benadrukten hoe belangrijk het is om bij de vernieuwingen en het onderwijs op hun school betrokken te worden. Zeker aangezien zij de experts zijn op het gebied van nieuwe technologie! Staatssecretaris Halbe Zijlstra beaamde dat en vond bovendien dat het onderwijs goed moet aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen.

Deelnemers wisselden van gedachten over de innovaties op hun school, het leiderschap van leraren, arbeidsproductiviteit, digitalisering, nieuwe technologie, innovatiestrategieën, en het het IIO-onderzoek. Het was een middag vol energie en inspiratie om verder te gaan met de spannende innovatie-experimenten.

Zie ook www.innovatieimpulsonderwijs.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/landelijke-innovatieimpuls-onderwijs-dag/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/landelijke-innovatieimpuls-onderwijs-dag/