Leerprogramma ‘Leiderschap in Cultuur’ dit najaar van start

Het doel is de verdere professionalisering van leiderschap in de cultuursector te stimuleren en te ondersteunen. 


  • Betrokken KL'ers
11 juni 2013

Leiderschap in Cultuur (LinC) is het nieuwe leerprogramma voor leiders in de culturele sector dat dit najaar van start gaat. Het doel is de verdere professionalisering van leiderschap in de cultuursector te stimuleren en te ondersteunen. Het programma is voortgekomen uit een gezamenlijke ambitie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de culturele sector zelf. Veranderingen in en om de Nederlandse culturele sector dwingen organisaties en leiders tot een meer ondernemende rol en het aangaan van nieuwe verbindingen met de samenleving en andere sectoren. LinC ondersteunt deze ambitie door talentontwikkeling en het versterken van leiderschap in de culturele sector. De uitvoering is gegund aan de Universiteit Utrecht (USBO) en Kennisland in nauwe samenwerking met HKU en Coaching in de Cultuur. Op 13 juni wordt het contract van het leiderschapsprogramma ondertekend door de directeur-generaal van Cultuur en Media (OCW), Marjan Hammersma, en door vertegenwoordigers van de Universiteit Utrecht, Kennisland, HKU en Coaching in de Cultuur. 

LinC richt zich op het creëren van nieuwe partnerschappen, organisatievormen, netwerken en draagt bij aan de ontwikkeling van betekenisvolle identiteiten en een duidelijke waarde van cultuur voor de samenleving. LinC stimuleert een learning community voor deelnemers van het programma en professionals uit de sector, en legt relaties met andere professionele sectoren en vakgebieden die druk vanuit de samenleving ervaren, zoals de zorg en de rechterlijke macht.

Het leerprogramma is er niet alleen voor de sector maar ook van de sector. Deelnemers brengen eigen praktijkervaringen en leervragen in en worden uitgedaagd om innovatieve oplossingen te bedenken voor kenmerkende, actuele vraagstukken en dilemma’s van de culturele sector.

Het programma is voor leidinggevenden, ondernemers en artistieke initiatiefnemers in de culturele sector. De culturele sector is hierbij breed gedefinieerd: kunsten, creatieve industrie, omroepen, archieven, bibliotheken en erfgoedinstellingen. LinC is een programma voor de huidige en nieuwe generatie leiders, die een sleutelpositie in het culturele veld ambiëren en ondernemend vermogen willen koppelen aan artistieke visie en innovatie. Het programma streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit aan deelnemers wat betreft disciplines, ervaring en achtergrond.

Het programma start voorlopig voor 4 jaar. De eerste leergang duurt 14 maanden en biedt plaats aan maximaal 20 deelnemers.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.leiderschapincultuur.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/leerprogramma-leiderschap-in-cultuur-dit-najaar-van-start/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/leerprogramma-leiderschap-in-cultuur-dit-najaar-van-start/