Leraren Roelof van Echten College winnen Onderwijs Pioniers Trofee 2011-2012

De regie van de school terug bij de leraar door rollen en taken structureel anders in te delen. 


  • Betrokken KL'ers
26 maart 2012

Op vrijdagmiddag 23 maart heeft juryvoorzitter Walter Dresscher (AOb) in Utrecht de Onderwijs Pioniers Trofee 2011-2012 uitgereikt aan het initiatief ‘Slimmer Werken’ van Jeroen Fisser en Theo Zeinstra van het Roelof van Echten College. Het is de tweede keer dat de trofee is uitgereikt aan leraren die hebben deelgenomen aan het programma Onderwijs Pioniers. Het winnende initiatief legt de regie van de school terug bij de leraar door rollen en taken structureel anders in te delen. Walter Dresscher: “We zijn onder de indruk van dit initiatief dat laat zien dat leraren zelf het werk en de verschillende rollen in de school structureel naar eigen inzicht organiseren”.  

Walter Dresscher en Annet Kil-Albersen reiken Onderwijs Pioniers Trofee uit

Leraren uit alle hoeken van Nederland presenteerden tijdens het evenement rond de uitreiking hun ideeën voor een betere school. Ze vertelden hoe ze deze ideeën met behulp van het programma Onderwijs Pioniers realiseren. De jury van de Onderwijs Pioniers Trofee 2011-2012 bestond uit Walter Dresscher (AOb), Annet Kil (De Onderwijscoöperatie), Simon Steen (VBS) en Chris Sigaloff (Stichting Nederland Kennisland).

Kamerlid Boris van der Ham (D66) was ook aanwezig: “Ik vind dat er meer ruimte mag komen voor creativiteit van leraren. Dat zou bijdragen aan de diversiteit en vrijheid van het onderwijs.”  

Over Onderwijs Pioniers

Onderwijs Pioniers is een programma om leraren te ondersteunen bij het realiseren van hun ideeën om scholen te verbeteren. De leraren worden begeleid en krijgen de beschikking over een bescheiden budget. Het doel is de aandacht vestigen op de potentie van leraren als vernieuwers in het onderwijs. Binnen het veld is al tijden felle discussie over het top-down invoeren van veranderingen. Onderwijs Pioniers bewijst dat, als ze de ruimte krijgen, leraren zelf de drijvende kracht achter vernieuwing van scholen kunnen zijn.

Over de ideeën

De ideeën variëren van een concept om leraren in een informele omgeving samen lessen te laten ontwerpen tot een docu-filmfestival als tool om professioneel te reflecteren, van het mixen van leerjaren en vakken om de creatieve samenwerking tussen leraren te bevorderen tot een organisatieaanpak waarbij de leraar als professional meer tot zijn recht komt. De ideeën komen allemaal van leraren die de uitdaging zijn aangegaan om hun school van binnenuit te veranderen.

Organisatie

Onderwijs Pioniers 2011-2012 is tot stand gekomen door een samenwerking van De Onderwijscoöperatie, de AOb, de VBS, het CAOP en Stichting Nederland Kennisland. Het programma is medegefinancierd door het SNS REAAL Fonds. De Pioniers Trofee is gesponsord door Business Universiteit Nyenrode. Er start een nieuwe ronde Onderwijs Pioniers in het primair onderwijs in schooljaar 2012-2013.  

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/leraren-roelof-van-echten-college-winnen-onderwijs-pioniers-trofe/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/leraren-roelof-van-echten-college-winnen-onderwijs-pioniers-trofe/