Leren ondernemen en ondernemend leren

Een 15-tal schoolleiders uit het PO en VO gingen de afgelopen maanden aan de slag met hun eigen 'onderneming binnen de school’.


  • Betrokken KL'ers
14 mei 2009

Op 13 mei vond de slotbijeenkomst plaats van de masterclass ‘Leren Ondernemen en Ondernemend Leren’ in het onderwijs. Een 15-tal schoolleiders uit het PO en VO gingen de afgelopen maanden aan de slag met hun eigen ‘onderneming binnen de school’. Een greep uit de resultaten: een winkel op school gerund door de leerlingen – een nieuwe manier om ouders bij de school te betrekken – een bureau dat evenementen verzorgt om leraren te ontlasten. Ondernemen in het onderwijs blijkt vooral te vragen om het vermogen van leiders om nieuwe relaties te leggen, anderen te betrekken, successen naar buiten uit te dragen en om met elkaar te reflecteren op waar je mee bezig bent.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/leren-ondernemen-en-ondernemend-leren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/leren-ondernemen-en-ondernemend-leren/