LinC: bijeenkomst Cultural Connections

Doel is om daadwerkelijk nieuwe, relevante maar ook onverwachte verbindingen te leggen tussen kunst, cultuur en samenleving. 


  • Betrokken KL'ers
23 januari 2014

Afgelopen maandag vond de eerste Leiderschap in Cultuur-bijeenkomst onder de noemer ‘Cultural Connections’ plaats. Doel is om daadwerkelijk nieuwe, relevante maar ook onverwachte verbindingen te leggen tussen kunst, cultuur en samenleving. De bijeenkomst was georganiseerd samen met de LinC-deelnemers. De gasten waren door henzelf uitgenodigd. De opkomst was goed en er zat een spannende diversiteit aan mensen en disciplines in de zaal: theater- en andere programmamakers, overheid, zakelijk en artistiek verantwoordelijken, ZZP’ers en bibliotheekdirecteuren.

"Elke leider zou het mannetje bovenin het kraaiennest moeten zijn."

Prof. dr. Giep Hagoort opende de bijeenkomst met een vraag op een A4’tje: “Wat vraagt de toekomst voor Leiderschap in Cultuur?”. Leiderschap in cultuur betekent verbindingen leggen tussen traditie en innovatie, tussen artistieke en zakelijke doelstellingen en tussen de 1.0- en 2.0-iconen. De deelnemers en hun gasten konden vervolgens zelf prangende issues met betrekking tot leiderschap in cultuur inbrengen. Op tafel kwamen thema’s als ‘eigen belang gaat te vaak voor algemeen belang’, ‘onderscheid artistiek en zakelijk leider’, ‘hoe kom je als leider tot prestaties’ en ‘hoe kunst financieren vanuit andere maatschappelijke sectoren’. Maar ook ‘hoe kunnen we de resultaten van bijeenkomsten als deze concreet en actief maken?’.

De groep bracht in twee rondes de koppen bij elkaar in wisselende samenstellingen. Hier kwamen zeer interessante dingen uit waar we zeker nog niet over uitgesproken zijn. Opvallend was dat vooral de noodzaak voor het maken van verbindingen duidelijk werd; er moeten bruggen gebouwd worden, meer in gesprek met de mensen om je heen, meer vertrouwen in elkaar en vooral de ander iets gunnen. En het andere geluid: juist meer kraaien worden en meer gaan pikken en ons eigen belang bewaken?

Met andere woorden “We moeten meer het mannetje in het kraaiennest zijn, de focus die bij de horizon ligt niet uit het oog verliezen en ons niet laten veranderen – de verandering zelf zijn. We hebben meer kraaiennesten nodig!” zegt Patrick Timmermans, directeur bij Erfgoed Brabant en gast bij Cultural Connections. Of niet? Spannend. Het was een leerzame dag en dit onderwerp is zeker nog niet afgesloten.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/linc-bijeenkomst-cultural-connections/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/linc-bijeenkomst-cultural-connections/