LinC gaat de grens over: LinC Lage Landen

Na vier edities het leerprogramma Leiderschap in Cultuur in Nederland georganiseerd te hebben, start in september LinC Lage Landen. Dit programma is een intensieve deeltijd-opleiding en duurt een academisch jaar. Werk je in het culturele veld en wil jij een stempel drukken op de toekomst van deze sector? Meld je dan aan!


header_img
Toneelhuis in Antwerpen

Maker: T. Thielemans / edit KL

Rechten:

Download
23 april 2018

In september 2018 start LinC Lage Landen. Met dit programma hebben we een waardige opvolger van de afgelopen vier edities van het programma Leiderschap in Cultuur++Leiderschap in CultuurHet doel van het programma is de verdere professionalisering van leiderschap in de cultuursector te stimuleren en te ondersteunen. Lees hier meer., dat in 2013 gestart is vanuit een initiatief van het Nederlandse ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Met LinC Lage Landen kunnen we het bestaande netwerk van leiders in cultuur internationaal uitbreiden.

Dit Vlaams-Nederlandse programma gaat de komende drie jaar verder bouwen aan een nieuwe generatie ambitieuze culturele leiders die:

  • vanuit historisch besef, zelfbewust hun stempel drukken op de toekomst van hun sector;
  • vanuit een brede visie en strategisch vermogen leiding kunnen geven aan hun organisatie(onderdeel);
  • zich kunnen beroepen op kennis van zaken over nieuwe perspectieven op kunst en cultuur, nieuwe businessmodellen kunnen toepassen en weten hoe ze best practices uit andere sectoren kunnen vertalen naar hun eigen sector;
  • zich bewust zijn van de spelregels in alle regionen van het systeem en met zelfvertrouwen hun eigen kwaliteiten inzetten;
  • ook als makers en producers, zelfredzamer en veerkrachtiger werken aan hun artistieke aanbod en aan innovatie.

Deze eerste editie van LinC Lage Landen heeft plaats voor twintig deelnemers; tien uit Vlaanderen en tien uit Nederland. Het programma wordt uitgevoerd door de Antwerp Management School en Universiteit Utrecht in nauwe samenwerking met Kennisland. Kennisland heeft samen met Universiteit Utrecht, HKU en Coaching in Cultuur het oorspronkelijke programma vorm en inhoud gegeven. LinC Lage Landen bouwt hierop voort, maar zal door de internationale samenstelling verrijkt worden door de mogelijkheid te kunnen leren van elkaar en met elkaar nieuwe initiatieven te ontplooien. LinC Lage Landen zal door de internationale samenstelling verrijkt worden door de mogelijkheid te kunnen leren van elkaar en met elkaar nieuwe initiatieven te ontplooien.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven is verheugd over de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen:

“De cultuursector verdient goed leiderschap. LinC Lage Landen gaat de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan het nog verder versterken van het leiderschap in de Nederlandse en Vlaamse culturele sector. Cultuur laat zich niet tegenhouden door grenzen. Werken aan versterken van leiderschap gelukkig ook niet.”

Het programma LinC Lage Landen is een intensieve deeltijd-opleiding en duurt een academisch jaar (september – juni). Aanmelden kan door het online aanmeldforumlier in te vullen vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Van deelnemers wordt verwacht dat zij op toonaangevende posities werkzaam zijn, minimaal vijf jaar relevante werkervaring meenemen en over een sterke motivatie beschikken. De kosten bedragen 15.000 euro. Voor vragen kun je contact opnemen met Paul Adriaanse van de USBO (p.adriaanse@uu.nl | 06-53839836) of Iselien Nabben van Kennisland (in@kl.nl | 06-31743805).

Lees meer

Meld je aan

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/linc-gaat-de-grens-over-linc-lage-landen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/linc-gaat-de-grens-over-linc-lage-landen/