LinC ontmoet LinC op Cultural Connections

Deelnemers van Leiderschap in Cultuur (LinC1, LinC2 en potentiële deelnemers van LinC3) kwamen samen voor uitwisseling van ideeën, mogelijkheden en onzekerheden.


header_img

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
18 februari 2015

Op maandag 9 februari kwam het Leiderschap in Cultuur-netwerk bijeen in Utrecht. Voor sommigen was dit de eerste keer: zij kwamen nieuwsgierig naar de informatiebijeenkomst voor de derde editie van Leiderschap in Cultuur en bleven daarna om Cultural Connections mee te maken.

Bekijk hier foto’s van de bijeenkomst.

Deze Cultural Connections begon met het formuleren van een persoonlijke vraag: wat heb ik momenteel nodig? Tijdens de zoektocht naar antwoorden ontstond er een uitwisseling van ideeën, mogelijkheden en onzekerheden. Zo stelde een muziekprogrammeur bijvoorbeeld de vraag welke richting poppodia op moeten. Hoe vergroot hij het publiek zonder te gaan voor de veilige keuze met voorspelbare artiesten?

Misschien heeft deze muziekprogrammeur een antwoord gevonden bij een van de sprekers. Zij zitten in de muziekwereld en hebben zeker niet voor de veilige weg gekozen. Iris Metselaar van de Skyway Foundation organiseert muziekevenementen voor horenden en doven in verschillende landen. Componist Merlijn Twaalfhoven brengt muziekMerlijn Twaalfhoven: “De kunst als laboratorium voor onzekerheid.” op onverwachte plaatsen: bij Syrische vluchtelingen, aan beide kanten van het Grieks-Turkse Cyprus, en ook dichter bij huis zoekt hij het grensgebied van klassieke muziek en probeert daarna over te steken naar de andere kant. Beide sprekers gingen in op hoe zij connecties leggen tussen cultuur en maatschappij. Iris en Merlijn lukt het om hun idealen te verwezenlijken door te denken in possibilizing++PossibilizingThe Art of Possibilizing volgens de Skyway Foundation: denken en handelen in mogelijkheden, in elke situatie.of door hun dromen te delen.. Ze bieden daarmee een inspirerend voorbeeld. De idealen in de culturele sector raken soms in de verdrukking door de dagelijkse bezigheden, terwijl idealisme voor veel betrokkenen juist de reden was om de culturele sector in te gaan. De deelnemers gingen hierover in discussie met elkaar, met de programmaleiding en met de sprekers.

Conclusies

Als je je ideaal wilt bereiken moet je bereid zijn anderen iets te laten toevoegenAls je je ideaal wilt bereiken moet je bereid zijn anderen iets te laten toevoegen.. Ook is het belangrijk je kwetsbaar op te durven stellen. Uit die kwetsbaarheid volgt niet automatisch succes, het gaat – heel cliché – met vallen en opstaan. En het is niet eenvoudig om ruimte te vinden voor falen en daarna weer verder te gaan met opbouwen.

Juist op dit vlak kan het LinC-netwerk iets betekenen, zo bleek uit de gesprekken. Het heeft de potentie om uit te groeien tot een plek waar LinC-ers hun ideëen kunnen delen, kunnen uitproberen en problemen kunnen bespreken. Aan het eind van de middag was het podium dan ook voor de deelnemers. Er werden ervaringen uitgewisseld over de eerste interventures en over de spin-offs die daar momenteel uit voortkomen. Treffend was wat Jan Brands en Feri de Geus van LinC1 daarbij aangaven: Voor hen leek LinC klaar, ze waren blij dat het erop zat, maar een paar maanden later bestaat toch weer de behoefte om met elkaar in gesprek te gaan en verder te werken.

Zie ook: www.leiderschapincultuur.nl

Iselien opent de Cultural ConnectionIselien NabbenIselien NabbenHet LinC-netwerk: LinC1, LinC2 en geinteresseerden LinC3Het LinC-netwerk: LinC1, LinC2 en geinteresseerden LinC3Iselien NabbenOpen spaceOpen space
LinC Cultural Connections februari 2015
Bekijk stream op Flickr

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/linc-ontmoet-linc-op-cultural-connections/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/linc-ontmoet-linc-op-cultural-connections/