Lisbon Council en president Barroso bespreken actieplannen voor Europa na de crisis

Chris Sigaloff was aanwezig op de Lisbon Council Summit om te praten over de toekomst van Europa. 


  • Betrokken KL'ers
18 maart 2011

Chris Sigaloff was aanwezig op de Lisbon Council Summit om te praten over de toekomst van Europa. Nu dat het eind van de crisis in zicht is, wordt het hoog tijd om te gaan investeren in innovatie. Dit is cruciaal voor een bloeiend Europa, zo sprak José Manuel Barroso (lees zijn speech).

De Europa 2020 agenda biedt hier volop de ruimte voor maar lijkt tot nu toe weinig impact te hebben. Dat is zorgelijk want als Europa zijn positie wil behouden en versterken, moet het juist inzetten op innovatie.

Naast wat er allemaal moet gebeuren (het wat), zal er ook meer nagedacht moeten worden over de strategie om ervoor te zorgen dat deze plannen ook worden gerealiseerd (het hoe). Dit vraagt om vernieuwende innovatiestrategieën. 

Een eerste aanzet hiertoe kun je lezen in Action Plan for Europe.

In het onderstaande filmpje komen verschillende deelnemers aan het woord, waaronder Chris Sigaloff (vanaf 0:42).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/lisbon-council-en-barosso-bespreken-actieplannen-voor-europa-na-d/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/lisbon-council-en-barosso-bespreken-actieplannen-voor-europa-na-d/