Lobke van der Meulen deelnemer Winelands Conference

Thema van de conferentie was ‘Public Leadership voor Added Citizen Value’.


29 maart 2010

Van 15 t/m 19 maart 2010 vond voor de twaalfde keer de Winelands Conference van de Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika plaats. Thema van de conferentie was ‘Public Leadership voor Added Citizen Value’.

Een uitgesproken KL/Kafkabrigade-thema, vandaar dat Lobke erbij was om de Kafkabrigade-methode te presenteren. Nieuw dit jaar was het Dr. Samuel Innovative Public Leadership Knowledge Event, waarbij twee dagen lang goede voorbeelden van innovatief publiek leiderschap internationaal uitgewisseld werden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/lobke-van-der-meulen-deelnemer-winelands-conference/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/lobke-van-der-meulen-deelnemer-winelands-conference/