Loskomen van de tekentafel op het Slimmernetwerk Grandcafé

Met zo’n honderd enthousiaste vernieuwers verzamelden we ons in de Beurs van Berlage op 22 november.


  • Betrokken KL'ers
4 december 2012

Het kerstreces nadert. Langzaam werken we toe naar het einde van het eerste jaar Slimmernetwerk nieuwe stijl. Dat betekent dat we konden terugblikken op alweer een jaar lang ‘innoveren door professionals‘ in Doetanks, op Cafés, tijdens Masterclasses en in tientallen discussies op de inmiddels 3000-koppige LinkedIngroep. Tijd om de champagne te ontkurken? Allerminst! Het Grand Café stond in het teken van het nieuwe jaar waarin we nog meer willen loskomen van de tekentafel. Er moeten nieuwe Doetanks in de steigers gezet worden. En daar maakten we 22 november vast een begin mee. Met zo’n honderd enthousiaste vernieuwers verzamelden we ons in de Beurs van Berlage.

We hadden veel te laten zien, getuige het overvolle programma. Doetanks werden in het zonnetje gezet, resultaten gedeeld en de nieuwe strategisch partner KING stelde zich voor. Daarnaast was het Grand Café er vooral om met elkaar nieuwe ambities te formuleren voor het komende jaar. Welke grote vraagstukken treden we tegemoet met het Openbaar Bestuur? Waarom is het juist de werkvloer die met nieuwe oplossingen kan komen? En hoe kan een leidinggevende zich beter equiperen voor het innovatieproces ‘van onderop’?

Lucas Lombaers, directeur Arbeidszaken Publieke Sector bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, noemde het Slimmernetwerk treffend “een reis waarvan we het exacte eindpunt nog niet weten, maar waarin we met ambitie, enthousiasme en een professionele houding op pad moeten.” En met die boodschap starten we de reis langs vijf thema’s van formaat: visies voor de lerende overheid, mobiliteit vanuit de veiligheid, openstellen van overheidsdata, de staat van de gemeente in kaart brengen, en de gemeente zonder huis.

Meer weten? Houd de berichtgeving in de gaten, een uitgebreid verslag (met videomateriaal) volgt snel. Bekijk alvast de film ‘innoveren door professionals’ die we samen met filmmaker Robin de Lange maakten voor het Grand Café.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/loskomen-van-de-tekentafel-op-het-slimmernetwerk-grandcafe/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/loskomen-van-de-tekentafel-op-het-slimmernetwerk-grandcafe/