Makelovenotart stopt, maar sommige activiteiten gaan door

Het kabinet heeft besloten de subsidieregeling Innovatieve Cultuuruitingen stop te zetten. Dit betekent dat per 1 januari 2011 helaas ook het kennisprogramma Makelovenotart is gestopt. Dit programma werd uitgevoerd door Kennisland, De Baak en Mediamatic. 


  • Betrokken KL'ers
7 januari 2011

Het kabinet heeft besloten de subsidieregeling Innovatieve Cultuuruitingen stop te zetten. Dit betekent dat per 1 januari 2011 helaas ook het kennisprogramma Makelovenotart is gestopt. Dit programma werd uitgevoerd door Kennisland, De Baak en Mediamatic. 

De urgentie voor culturele instellingen om te vernieuwen en zich te verbinden met de samenleving lijkt nu echter groter dan ooit. Wij willen daarbij graag helpen en het Ministerie OCW heeft ermee ingestemd dat wij sommige activiteiten in 2011 nog zelf kunnen blijven doen.

Kennisland, Mediamatic en De Baak zullen je via de website van Kom je ook? en hun eigen websites informeren over verschillende activiteiten. Daar kun je meer lezen over diverse vernieuwende projecten uit de cultuursector.

Zo starten De Baak en Kennisland dit voorjaar een Academie voor Culturele Vernieuwers met plek voor ca. 15 medewerkers van culturele instellingen die samen willen leren innoveren.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/makelovenotart-stopt-maar-sommige-activiteiten-gaan-door/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/makelovenotart-stopt-maar-sommige-activiteiten-gaan-door/