Manifestatie Leraren met Lef – De Versnelling

500 Leraren met Lef kwamen op 14 april bijeen in Maarssen voor een inspirerende dag waarop beter onderwijs centraal stond.


  • Betrokken KL'ers
1 mei 2012

Op zaterdag 14 april kwamen 500 ‘leraren met lef’ bij elkaar tijdens een manifestatie met als doel het initiatief te nemen voor beter onderwijs. Dit is niet de eerste keer dat getracht wordt vernieuwing en positiviteit in onderwijsland te bewerkstelligen. Maar in een tijd van bezuinigingen en toenemende eisen aan het onderwijs, zijn initiatieven gericht op vernieuwende ontwikkelingen meer welkom dan ooit. De organisatoren hebben er duidelijk alles aan gedaan dit evenement uniek en geslaagd te laten zijn. De energie van de deelnemers was duidelijk voelbaar tijdens de hele manifestatie. 

De manifestatie startte krachtig met een korte film waarin duidelijk werd gemaakt dat de maatschappij snel verandert en dat leraren moeten meeveranderen om goed onderwijs te kunnen bieden. Hierdoor werd het belang duidelijk van de leraar met lef voor de huidige maatschappij. Docenten van nu moeten de belevingswereld van hun leerlingen kennen en op die manier in kunnen spelen op hun drijfveren. Leraren met lef zijn hier goed in en dienen als voorbeeld voor andere leraren. Door hun positieve invloed op het leerproces van leerlingen bewijzen deze leraren met hart voor hun vak het maatschappelijke belang van betrokken leraarschap. Ook inspireren zij collega’s met hun bevlogenheid, fascinatie, ambitie en nieuwsgierigheid.

Het was een inspirerende dag door het volle programma waarbij verschillende onderwijsthema’s elkaar afwisselden. In de vorm van parades werden er verscheidene workshops gegeven door nationale en internationale sprekers. Door Filip Dochy werd er een interessante vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse ‘6-jescultuur’ en de ‘9-cultuur’ in België. Naast de vele onderwijsprofessionals waren ook Alexander Rinnooy Kan (voorzitter van de SER), staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) en Boris van der Ham (D66-Kamerlid) aanwezig. Daarnaast was er de mogelijkheid om in de diverse hallen ontmoetingen te hebben rond een specifiek thema.

De drie leraren-van-het-jaar spraken met elkaar aan de ‘Lerarentafel’ onder leiding van presentator en mede-organisator Ferd van den Eerenbeemt. Deze vernieuwende leraren, Susanne Winnubst, Ise Gabriëls en Martin Bootsma, deelden inzichten en ervaringen uit het onderwijs. Zij erkennen het belang van lefpraktijken en zien deze al gebeuren in de onderwijswereld, maar nog niet genoeg. Martin Bootsma bijvoorbeeld, probeert iedere les door middel van een nieuw instrument de aandacht van zijn leerlingen te krijgen en deze te behouden. Hij maakt hiervoor gebruik van verschillende manieren om zijn leerlingen scherp te houden en te prikkelen. Een ingangscontrole bij de deur van het klaslokaal maakte hier onderdeel van uit waarbij een aantal vragen correct beantwoord diende te worden voordat zij naar binnen mochten. Het constant vragen naar inbreng van de leerlingen en ze blijven verrassen draagt bij aan innovatief goed onderwijs.

Kennisland stelde de aanwezige onderwijsprofessionals de vraag: hoe hou je je lef? Wat heb je na deze dag nodig om je lef in de praktijk te behouden? Een gedeelte van de inbreng had te maken met communicatie en samenwerking. Dit kan in een dialoog met de leerlingen zijn of als leraren onder elkaar. Leraren kunnen door samen te werken elkaars kennis gebruiken en elkaar stimuleren. Hierdoor groeit weer het besef hoe mooi het leraarschap kan zijn. Het is belangrijk om de mooie kanten van het lesgeven te blijven zien en na te denken over vernieuwing. Als leraar zou je niet bang moeten zijn om te blijven experimenteren.

Lef is ook nodig in de lerarenopleidingen. Hoe zorgen we ervoor dat onze toekomstige leraren lef weten te waarderen en het kunnen ontwikkelen? Een waardevolle suggestie was de inzet van ‘lef-practica’. Er kwamen meerdere suggesties voor het creëren van de lerarenopleiding van de toekomst waarin er bijvoorbeeld meer ruimte is voor inbreng van de studenten. Er zou gezocht moeten worden naar een werkvorm waarbij docenten behalve aan hun vakkennis kunnen blijven werken aan hun didactische vaardigheden. Het werd snel duidelijk dat de leraren veel ideeën hebben over de rol die lef speelt in beter onderwijs.

De manifestatie had als doel een groot netwerk van innovatieve krachten met elkaar te verbinden om samen te kunnen werken en beter onderwijs te realiseren. De eerste stap hiertoe werd die dag gezet in de vorm van een manifest. In dit manifest is een aantal stellingen opgenomen die als richtlijn kunnen worden gebruikt voor concrete vervolgactiviteiten. Het huidige manifest is een groeidocument waarbij suggesties en toevoegingen welkom zijn. Leraren kunnen op deze manier bijdragen aan een positieve invloed op het onderwijs in Nederland. Een hogere kwaliteit van het uiteindelijke manifest zal zorgen voor een constructieve input voor de beleidsmakers en de politiek in het algemeen.
De manifestatie heeft duidelijk laten zien dat er draagvlak is voor onderwijsvernieuwing. Het is belangrijk dat ‘leraren met lef’ elkaar blijven vinden zodat ze elkaar kunnen blijven enthousiasmeren. Dit zal de initiatieven voor beter onderwijs zeker ten goede komen. Met spanning kijken we dan ook uit naar het volgende evenement.

Lees hier het manifest

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/manifestatie-leraren-met-lef-de-versnelling/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/manifestatie-leraren-met-lef-de-versnelling/