Marktverkenning creatieve topopleiding

We hebben daarvoor dertig creatieve bedrijven en kennisinstellingen geïnterviewd om te kijken naar de opleidingsbehoefte van creatieve professionals.


  • Betrokken KL'ers
5 mei 2009

De afgelopen maanden deed KL in opdracht van Amsterdam Topstad een marktverkenning naar een nieuwe creatieve topopleiding.

We hebben daarvoor dertig creatieve bedrijven en kennisinstellingen geïnterviewd om te kijken naar de opleidingsbehoefte van creatieve professionals. Daarnaast keken we naar vergelijkbare initiatieven in het buitenland. Uit de verkenning bleek dat bedrijven behoefte hebben aan een post-graduate opleiding waar internationaal talent kan leren hoe je met creativiteit en technologie kunt ondernemen. Dit wordt nog niet gedekt door het bestaande aanbod van opleidingen in Nederland. Internationaal gezien ligt hier een kans voor Amsterdam om onderscheidend te zijn, mits zo’n opleiding met ambitie wordt ontwikkeld. De komende maanden kijken we of we hiervoor met partners een plan kunnen opstellen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/marktverkenning-creatieve-topopleiding/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/marktverkenning-creatieve-topopleiding/