Masterclass Netpolitiek: ontwikkel je visie op het gebied van internetpolitiek

Wil jij meer weten over de Internet of Things, versleuteling, open data, e-Democratie, auteursrecht op internet, digitale sociale innovatie, internet governance? Raakt internetpolitiek jouw werk of studie? Meld je dan aan voor de Masterclass Netpolitiek.


7 oktober 2016

Bits of Freedom, Internet Society NL, Netwerk Democratie, Open State Foundation, Waag Society en Kennisland nodigen je uit deel te nemen aan de Masterclass Netpolitiek. In een serie van zeven bijeenkomsten met twaalf deskundige sprekers ontwikkel je brede kennis over internetpolitiek. Er is veel ruimte voor informele uitwisseling en reflectie. Daarnaast breng je het geleerde direct in de praktijk door te werken aan een of meer interventies.

Interesse? Meld je uiterlijk 15 25 november aan!

Er is plaats voor dertig deelnemers. Je kunt je hier opgeven. De deadline voor aanmelding is 15 25 november 2016. Eind november of begin december krijg je bericht over je deelname. De deelnemersbijdrage voor de masterclass is 450 euro exclusief btw. Er zijn beurzen beschikbaar – dan is de eigen bijdrage 121 euro exclusief btw. Als je in aanmerking wilt komen voor een beurs, geef dat dan aan bij het aanmeldformulier. De organisatie van de masterclass ligt in handen van Internet Society Nederland. Heb je vragen, stuur dan een mail naar annemarie@staff.isoc.nl.  

Locatie, data en tijden

De masterclass vindt plaats in het Theatrum Anatomicum van De Waag te Amsterdam in januari en februari 2017 op maandagavonden van 19.30 tot 22.30 uur.

  • 9 januari – Digitale Sociale Innovatie (Waag Society)
  • 16 januari – Kansen en obstakels voor open data (Open State Foundation)
  • 23 januari – Hoe lobby je voor internetvrijheid? (Bits of Freedom)
  • 30 januari – e-Democratie (Netwerk Democratie)
  • 6 februari – Fix Copyright, don’t break the internet! (Kennisland)
  • 13 februari – Internet Governance (Internet Society Nederland)
  • 27 februari – Afsluitende bijeenkomst

Partners

Breng wat je leert tijdens de masterclass direct in de praktijk. Aanmelden uiterlijk 25 november!masterclass samen met:

Bits of Freedom komt op voor vrijheid en privacy op internet. Bits of Freedom zorgt ervoor dat overheid en bedrijfsleven onwenselijk beleid terugdraaien en wenselijk beleid invoeren. Hun kracht is een combinatie van expertise, constructieve lobby waar mogelijk en scherpe actie waar nodig.

Internet Society NL streeft naar een internet dat bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. Zij stimuleert de verspreiding en het gebruik van toepassingen van het internet in internationale context. Daarnaast probeert zij te zorgen voor een brede maatschappelijke discussie en een evenredige vertegenwoordiging van alle belanghebbenden.

Netwerk Democratie is een platform voor democratische innovatie. Netwerk Democratie staat voor een veerkrachtige democratie die met behulp van nieuwe technologie alle leden van de samenleving betrekt en verbindt.

Open State Foundation is een jonge ideële non-profitorganisatie die democratische transparantie, verantwoording en participatie bevordert door het ontwikkelen van online platformen en het bevorderen van het ontsluiten en gebruik van open data.

Waag Society is een pionier op het gebied van digitale media. Waag Society verkent opkomende technologieën en geeft kunst en cultuur een doorslaggevende rol bij het ontwerpen van betekenisvolle toepassingen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/masterclass-netpolitiek-ontwikkel-je-visie-op-het-gebied-van-internetpolitiek/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/masterclass-netpolitiek-ontwikkel-je-visie-op-het-gebied-van-internetpolitiek/