Mediawijsheidkaart in de maak

Op verzoek van de Kwartiermakersgroep Mediawijsheid, ingesteld door het ministerie van OCW, inventariseert Kennisland de belangrijkste initiatieven op het gebied van Mediawijsheid in Nederland.


3 december 2007

Mediawijsheid staat steeds meer op de kaart. Op verzoek van de Kwartiermakersgroep Mediawijsheid, ingesteld door het ministerie van OCW, inventariseert Kennisland de belangrijkste initiatieven op het gebied van Mediawijsheid in Nederland door middel van vragenlijsten en interviews.

We gaan daarbij uit van de definitie van mediawijsheid die is opgesteld door de Raad voor Cultuur: ‘De vaardigheden, houding en mentaliteit waar burgers en instellingen over moeten beschikken om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in de gemedialiseerde wereld’. De vragenlijst is te vinden op www.mediawijsheidkaart.nl. Mocht je een initiatief op het gebied van mediawijsheid ontplooien, dan is dit de aangewezen plek om jouw project(en) op de kaart te zetten! Ken je andere interessante initiatieven, stuur dit bericht dan vooral door. De mediawijsheidkaart zal uiteindelijk ook op deze website gepubliceerd worden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/mediawijsheidkaart-in-de-maak/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/mediawijsheidkaart-in-de-maak/