Meld je aan voor leerprogramma ‘Open Overheid in de Praktijk – Aardgasvrije wijken’

Van mei tot oktober 2017 organiseert Kennisland het leerprogramma Open Overheid in de Praktijk – Aardgasvrije wijken. Dit is een traject waarin we drie tot vijf gemeenten die bezig zijn met de overgang naar aardgasvrije wijken ondersteunen met het toepassen van openoverheid-principes.


header_img
Hoe Open? Festival 2016

Maker: Sebastiaan Ter Burg

Rechten:

Original

Download
14 maart 2017

Open overheid is een basisprincipe voor een democratische en innovatieve overheidsorganisatie die effectief kan inspelen op maatschappelijke vraagstukken. In dit leerprogramma combineren we deze opgave met het thema duurzaamheid. Om aan onze klimaatdoelen te voldoen moeten we af van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Onderdeel daarvan is de overgang naar aardgasvrije wijken.

Kennisland en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid, in samenwerking met de Green Deal Aardgasvrije wijken++Green DealKennisland is een van de partners in deze samenwerkingsovereenkomst. Lees hier meer over de inhoud van deze Green Deal. , nodigen teams van gemeentemedewerkers uit om zich aan te melden voor het leerprogramma Open Overheid in de Praktijk. Samen passen we de principes van open overheid toe binnen de pilotwijken waar de gemeenten mee bezig zijn. Open Overheid in de Praktijk vindt plaats van mei tot oktober 2017.

Open Overheid en Aardgasvrije Wijken

Vanuit Kennisland bieden we onze kennis en expertise aan rondom vraagstukken over open overheid++KL en open overheidKL werkt aan een open overheid met Nederlandse overheden. We passen hierin verschillende strategieën toe. Lees bijvoorbeeld hoe we dit doen via onze labs in de case Labs: proeftuinen in terra incognita. Ook zetten we open data in voor dit doel. Lees daarover de Open Data Reader.. Uit eerder onderzoek, zoals het rapport Van de Kook, is onder andere gebleken dat er behoefte is aan persoonlijk contact en aansprekende voorbeelden bij bewoners, aangezien het afkoppelen van het gasnet gepaard gaat met grote (ervaren) onzekerheden. Dergelijke aanpakken worden bij uitstek ontwikkeld onder de vlag van open overheid.

Open overheid is een basisprincipe voor een democratische en innovatieve overheidsorganisatie die effectief kan inspelen op maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid.Open overheid is een basisprincipe voor een democratische en innovatieve overheidsorganisatie die effectief kan inspelen op maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid. Een open manier van werken voor overheden houdt in dat ze actief informatie delen en interactie en kennisdeling opzoeken met burgers. Openoverheid-principes zorgen er in de basis voor dat overheden effectiever met elkaar, samenwerkingspartners en inwoners kunnen communiceren.

Het leerprogramma

Het programma bestaat uit twee bijeenkomsten van een dag, tussentijdse opdrachten, matching met bondgenoten uit het netwerk van Kennisland en Open Overheid en tussentijds overleg en contact. De specifieke onderwerpen kunnen gedurende het project worden aangepast al naar gelang de behoeften van de deelnemers. De specifieke onderwerpen kunnen gedurende het project worden aangepast al naar gelang de behoeften van de deelnemers. Waarschijnlijk komt in elk geval aan bod hoe er draagvlak kan ontstaan onder bewoners en hoe organisatievormen, interventies en open data dit kunnen ondersteunen. De basis voor de bijeenkomsten is cocreatie van kennis door deelnemers en experts.

We verwachten actieve deelname en voorbereiding van alle deelnemers om de leerervaring te maximaliseren. Om de sessies optimaal te benutten zullen er tussentijdse en voorbereidende opdrachten opgezet worden aan de hand van de pilotprojecten van de deelnemers, bijvoorbeeld in de vorm van blogposts. Zo worden de deelnemers in de rol van lerende expert gezet.

Voor wie?

We zijn op zoek naar teams van twee tot vier gemeentemedewerkers die zich richten op aardgasvrije wijken in hun gemeenten.

Data van de bijeenkomsten

De twee sessies duren van ongeveer 09.30 tot 17.00 uur. We verzoeken deelnemers om bij beide bijeenkomsten aanwezig te zijn:

  • Maandag 8 mei (met aansluitende borrel)
  • Maandag 18 september

De eerste bijeenkomst vindt plaats in Spring House, aan de De Ruijterkade 128 te Amsterdam. De andere bijeenkomst wordt bij een deelnemende organisatie georganiseerd.

Aanmelden

Gemeenten kunnen zich uiterlijk 7 april 2017 aanmelden voor Open Overheid in de Praktijk – Aardgasvrije wijken. Dat kan door dit online formulier in te vullen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, wel wordt er een actieve deelname en aanwezigheid verwacht. Er is in het leerprogramma plek voor drie tot vijf gemeenten. Kennisland selecteert deelnemers op basis van hun motivatie.

Mocht je nog vragen hebben over het leerprogramma of de aanmelding, dan kun je contact opnemen met Tessa de Geus via tg@kl.nl of 020-5756720.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/meld-je-aan-voor-leerprogramma-open-overheid-de-praktijk-aardgasvrije-wijken/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/meld-je-aan-voor-leerprogramma-open-overheid-de-praktijk-aardgasvrije-wijken/