MLNA: nieuw kennisprogramma voor de culturele sector

Hoe kan de culturele sector zich verbinden met de samenleving? Dat vergt vernieuwing.


  • Betrokken KL'ers
5 januari 2010

Hoe kan de culturele sector zich verbinden met de samenleving? Dat vergt vernieuwing. Het nieuwe kennisprogramma MLNA inspireert en ondersteunt culturele instellingen om te vernieuwen en die verbinding te leggen.

Het programma sluit aan op de regeling Innovatieve Cultuuruitingen, waarvoor onlangs de eerste projecten bekend zijn gemaakt. Kennisland, De Baak en Mediamatic zullen in opdracht van het Ministerie OCW de eerste fase van het kennisprogramma uitvoeren.

Op 20 januari a.s. vindt de aftrap plaats op de S.S. Rotterdam. Wil jij dat ook? Stuur dan een mail naar info@kennisland.nl ovv MLNA.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/mlna-nieuw-kennisprogramma-voor-de-culturele-sector/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/mlna-nieuw-kennisprogramma-voor-de-culturele-sector/