Een mooie toekomst met LinC

Op donderdag 9 november nam de vierde lichting leiders in cultuur hun diploma's op feestelijke wijze in ontvangst. Ondanks dat dit de laatste keer was dat LinC op deze manier werd ondersteund door het ministerie van OCW, staat met o.a. een Vlaams-Nederlandse editie van LinC een vervolg voor 2018 gepland.


header_img
LinC - Museumnacht Amsterdam

Maker: LinC

Rechten:

Download
27 november 2017

Op donderdag 9 november was de feestelijke uitreiking++Feestelijke uitreikingLees hier meer over de diploma-uitreiking van de 39 afgestudeerde leiders in cultuur. van de diploma’s aan maar liefst 39 ‘leiders in cultuur’. Zij vormden samen de vierde en laatste groep deelnemers aan het door het ministerie van OCW ondersteunde programma Leiderschap in Cultuur (LinC), de samenwerking van Coaching in Cultuur, de HKU, Kennisland en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

Onder leiding van programmaleiders Marjolein VerhallenIselien Nabben en Paul Adriaanse werkten deze partijen aan de verdere professionalisering van leiderschap in de cultuursector. LinC voert op dit moment gesprekken over de mogelijkheden voor een Vlaams-Nederlandse editie van LinC, een jaarlijks topprogramma, eventueel te beginnen vanaf 2018.

De toekomst van LinC

Hoewel dit de laatste groep deelnemers aan het leerprogramma was dat op deze manier werd ondersteund door het ministerie van OCW, staat LinC niet stil.Hoewel dit de laatste groep deelnemers aan het leerprogramma was dat op deze manier werd ondersteund door het ministerie van OCW, staat LinC niet stil. Naast de recente start van LinC Utrecht is er ook vraag naar andere regionale edities van een dergelijk programma voor de cultuursector.

Bovendien is LinC in gesprek met de sector, ‘ambassadeurs’ en voormalige deelnemers van het programma om de mogelijkheden voor een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse editie van LinC te onderzoeken. Daarbij gaat het om een Vlaams-Nederlands topprogramma voor tien Vlaamse en tien Nederlandse leiders in cultuur per jaar, met een mogelijke start in 2018.

Meer weten

Kijk op de website van Leiderschap in Cultuur of neem contact op via info@leiderschapincultuur.nl of in@kl.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/mooie-toekomst-linc/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/mooie-toekomst-linc/