Naples 2.0 – Ingrediënten voor sociale innovatie

Chris Sigaloff en Nikki Timmermans schreven over de ingrediënten van een succesvol supportsysteem en het aanjagen van verandering. 


  • Betrokken KL'ers
3 juli 2012

Chris Sigaloff was als sociale innovatie-expert jurylid voor de eerste internationale Sociale Innovatie Competitie in Napels en spreker op de conferentie Naples 2.0. Een internationale groep innovatoren werd geselecteerd om met zes Napolitaanse maatschappelijke uitdagingen aan de slag te gaan, samen met lokale organisaties.

Vorig jaar organiseerde Euclid Netwerk samen met de UniCredit Foundation en Project Ahead de eerste internationale Sociale Innovatie Competitie in Napels. Met een wereldwijde economische crisis voor de deur, een terugtrekkende overheid en een onzekere toekomst, staat onze samenleving voor de uitdaging om sociale vraagstukken op nieuwe manieren op te lossen.

De projecten zijn nog steeds gaande, maar de eerste conclusies en reflecties zijn al opgetekend in een mooie publicatie 'Naples 2.0: International Social Innovation Competition'. Chris Sigaloff en Nikki Timmermans schreven voor deze publicatie een bijdrage over de ingrediënten van een succesvol supportsysteem en het aanjagen van verandering.

Download het rapport 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/naples-20-ingredienten-voor-sociale-innovatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/naples-20-ingredienten-voor-sociale-innovatie/