Negende ronde Digitale Pioniers van start

De negende ronde van de Digitale Pioniers is van start gegaan.


  • Betrokken KL'ers
8 februari 2006

Ronde 9 van de Stimuleringsregeling Digitale Pioniers is van start gegaan. Ook in 2006 is Digitale Pioniers op zoek naar vernieuwende internetinitiatieven die bijdragen aan participatie, meningsvorming en informatie-uitwisseling in het publieke domein.

Het thema van deze ronde is Vrije meningsuiting. Daarnaast is het mogelijk een aanvraag in te dienen onder de categorieën Beeld & Geluid, Debat en Mobiliteit. Deze ronde sluit op 27 februari 2006. Begin april wordt al duidelijk welke projecten ondersteund worden.

Digitale Pioniers bestaat sinds december 2002. Uit 675 aanvragen zijn sindsdien 100 kleinschalige maatschappelijke organisaties geselecteerd en financieel en organisatorisch ondersteund. Op deze website kun je van vele ondersteunde projecten een omschrijving lezen, zodat je een idee krijgt voor welke projecten de regeling bedoeld is. De stimuleringsregeling Digitale Pioniers is een project van Stichting Nederland Kennisland, gefinancierd door subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/negende-ronde-digitale-pioniers-van-start/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/negende-ronde-digitale-pioniers-van-start/