New Amsterdam Creative Academy

In opdracht van Amsterdam Topstad heeft KL een eerste marktverkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een nieuwe creatieve topopleiding in Amsterdam.


  • Betrokken KL'ers
3 maart 2009

In opdracht van Amsterdam Topstad heeft KL een eerste marktverkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een nieuwe creatieve topopleiding in Amsterdam.

Het onderzoek maakt deel uit van de versterking van Amsterdam als kennisstad en vestigingslocatie voor internationale creatieve bedrijven. Bijna 30 bedrijven, waaronder Bugaboo, Droog Design, Mediarepublic en TomTom maar ook Philips, Heineken en IBM, zijn geïnterviewd. Vorige week vond hierover een bijeenkomst plaats met wethouder Gehrels, vertegenwoordigers vanuit de creatieve industrie, opleidingen en leden van het Innovatieplatform.

Conclusie was dat vooral op het gebied van post graduate onderwijs kansen liggen voor een internationale topopleiding op het snijvlak van business, creativiteit en technologie. KL gaat het onderzoek afronden, waarna gekeken wordt hoe we hieraan een vervolg kunnen geven.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/new-amsterdam-creative-academy/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/new-amsterdam-creative-academy/