Nieuw: Kafkathermometer en Kafkaknop

Met de Kafkathermometer kun je door middel van een korte vragenlijst snel het ‘kafkaiaans’ gehalte van een organisatie achterhalen.


31 augustus 2009

De kafkabrigade heeft deze zomer twee nieuwe diensten gelanceerd, de Kafkathermometer en de Kafkaknop.

Met de Kafkathermometer kun je door middel van een korte vragenlijst snel het ‘kafkaiaans’ gehalte van een organisatie achterhalen en zien waar de bureaucratische knelpunten nu precies liggen. Wanneer organisaties besluiten een Kafkaknop in te voeren, biedt dit medewerkers de mogelijkheid op de knop te drukken als zij zelf vastlopen of zien dat hun klanten vastlopen. Op managementniveau wordt vervolgens gekeken hoe het probleem op te lossen. Tientallen gemeenten hebben al een Kafkathermometer, en op enkele plekken is ook al een Kafkaknop geïnstalleerd. Lees meer over de Kafkaknop in deze PDF

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-kafkathermometer-en-kafkaknop/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-kafkathermometer-en-kafkaknop/