Nieuw project: Evaluatie-onderzoek interventieteams

Kennisland gaat deze zomer nieuw terrein verkennen. Hoewel het doen van onderzoek tot de vaste werkzaamheden van Kennisland behoort, zijn wij nog redelijk onbekend op het gebied van het uitvoeren van evaluatie-onderzoek. Dat is ook juist de bedoeling voor deze nieuwe opdracht van het ministerie van Sociale Zaken: met een frisse blik naar de zwakke plekken en kansen van interventieteams kijken.


21 mei 2007

Kennisland gaat deze zomer nieuw terrein verkennen. Hoewel het doen van onderzoek tot de vaste werkzaamheden van Kennisland behoort, zijn wij nog redelijk onbekend op het gebied van het uitvoeren van evaluatie-onderzoek. Dat is ook juist de bedoeling voor deze nieuwe opdracht van het ministerie van Sociale Zaken: met een frisse blik naar de zwakke plekken en kansen van interventieteams kijken.

Sinds een aantal jaar wordt bij de aanpak van illegale arbeid en fraude rondom wonen steeds vaker met Interventieteams gewerkt: alle betrokken instanties – Belastingdienst, SIOD, Arbeidsinspectie, FIOD, politie, etc. – gaan samen op pad om gezamenlijk actie te kunnen ondernemen. Er zijn verschillende ‘soorten’ interventieteams. Teams die in een bepaald gebied werken, teams die op een speciaal fenomeen gericht zijn (illegale arbeid, illegale bewoning) en teams die in een bepaalde branche te werk gaan (bijvoorbeeld de Horeca of kassenbouw). Om de samenhang tussen de teams in de gaten te houden is er een landelijke stuurgroep opgericht onder voorzitterschap van het ministerie van Sociale Zaken.

Deze stuurgroep wil nu na een aantal jaar de interventieteams evalueren. Hoewel de resultaten en reacties over het algemeen positief zijn, is er ook het gevoel dat het nog beter kan. De evaluatie moet daarom niet alleen gericht zijn op het boven water halen van knelpunten, maar vooral ook op het vinden van oplossingen. Voor de uitvoering van het onderzoek is daarom gezocht naar een partij met ervaring op het gebied van evaulatie-onderzoek, maar ook met een ‘open blik’ om te kunnen kijken naar oplossingen.

Kennisland en onderzoeks- en adviesbureau Zenc (één van onze samenwerkingspartners in de Kafkabrigade) zijn daarvoor de ideale combinatie. Zenc is ervaren als het gaat om het uitvoeren van evaluatie-onderzoek, Kennisland zorgt voor de ‘open blik’. Beide hebben zich in het verleden al bezig gehouden met de aanpak van illegale arbeid en zwartwerken bij het organiseren van de ‘Functioneringsgesprekken’, de voorloper van de Kafkabrigade.

Neem voor meer informatie contact op met Lobke van der Meulen (lm@kl.nl).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-project-evaluatie-onderzoek-interventieteams/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-project-evaluatie-onderzoek-interventieteams/