Nieuwe gezichten bij KL

Een nieuwe lente, een nieuw geluid én twee nieuwe gezichten bij KL.


  • Betrokken KL'ers
1 juni 2005

Een nieuwe lente, een nieuw geluid én twee nieuwe gezichten bij KL.

Martijn Arnoldus gaat zich bij KL bezighouden met ‘regionale hotspots’: creatieve en innovatieve milieus. Martijn was eerder als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en later aan de TU Delft. In die functies maakte hij van zeer dichtbij mee hoe wetenschap en beleid welhaast bezeten raakten van creatieve steden, de creatieve klasse en de creatieve industrie. Hoewel soms wat tegendraads, stortte Martijn zich vol overgave in de opkomende discussies over het belang van vernieuwing. Hij publiceerde onder meer over de creatieve klasse en over culturele broedplaatsen. Zijn interesse in creativiteit en innovatie kreeg geleidelijk aan de vorm van een hobby, en vermoedelijk binnenkort ook van een proefschrift. Bij KL gaat hij op zoek naar een goede balans tussen theorie en praktijk.

Merei Lubbe werkt voor KL aan het denktankprogramma voor de Kennisalliantie Zuid-Holland. Merei heeft jarenlang gewerkt als adviseur bij Andersson Elffers Felix. In die tijd leerde zij ook KL kennen – samen met collega’s deed ze onderzoek naar de opschalingsmogelijkheden voor het netwerk FF contact. Sinds april 2005 werkt Merei vanuit haar eigen bureau ‘Lubbe advies en onderzoek’.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-gezichten-bij-kl/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-gezichten-bij-kl/