Nieuwe medewerker Jesse Jorg

Jesse Jorg is bij KL de nieuwe projectleider van Voor je Buurt, het crowdfundingplatform voor buurtinitiatieven. 


5 maart 2013

Jesse Jorg is bij KL de nieuwe projectleider van Voor je Buurt, het crowdfundingplatform voor buurtinitiatieven. Jesse heeft een liefde voor het analyseren van stedelijke opgaven en het opzetten van vernieuwende projecten. Namens Voor je Buurt wil hij initiatiefrijke bewoners in Nederland een instrument bieden om samen de buurt te verbeteren. We zijn heel blij met deze aanwinst voor ons team!

Als trainee bij de gemeente Amsterdam heeft Jesse op verschillende afdelingen aan allerlei vernieuwende projecten gewerkt waaronder LAB Broedplaatsen en Placemaking Oosterpark. Na zijn periode als trainee heeft hij een halfjaar in Bangkok gewoond waar hij onderdeel uitmaakte van Stream Photo Asia. Hier heeft hij gewerkt als coördinator en curator van een festival waar de World Press Photo-expositie onderdeel van uitmaakte.

Na de studie Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam vond Jesse het tijd worden om de theorie in de praktijk te brengen. Als eerste stap in die richting koos hij voor een postmaster European Urban Cultures. Dit bracht hem naar Brussel, Tilburg, Manchester en Helsinki. Elke stad kent zijn eigen stedelijke opgave en Jesse leerde er om een omgeving en haar bewoners te lezen om van daaruit te komen tot een sterk concept. Eenmaal terug in Amsterdam heeft hij een drijvende markt opgezet en een duurzaam product ontwikkeld genaamd PARKIT. Vervolgens heeft hij zich beziggehouden met het verduurzamen van de stad door zich aan te sluiten bij Creative City Lab. Naast zijn werkzaamheden bij Kennisland, is hij vanuit We the City met Bureau Beehives een Camping Hotel aan het opzetten.

Jesse is altijd bezig met het ontwikkelen van concepten, schrijft blogs voor The Pop-Up City en heeft in verschillende denktanks gezeten waaronder YURPS. Ook organiseert hij pop-uprestaurantjes, houdt hij van jeu de boules aan de Amstel en kamperen op daken.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerker-jesse-jorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerker-jesse-jorg/