Nieuwe medewerker: Marlieke Kieboom

KL richt zich met Marlieke nog meer op het thema 'burgerparticipatie'.


  • Betrokken KL'ers
4 juni 2012

Sinds 1 juni is Marlieke Kieboom werkzaam bij Kennisland. KL richt zich met Marlieke nog meer op het thema 'burgerparticipatie'.

Ze is een antropologe met interesse voor actief burgerschap, sociale verandering en maatschappijopbouw. Hiervoor werkte zij bij Universiteit Utrecht, het Institute of Social Studies (Erasmus Universiteit), ontwikkelingsorganisatie Hivos, en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Bij Kennisland zal ze zich bezighouden met het onderzoeksprogramma Emergence by Design (MD).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerker-marlieke-kieboom/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerker-marlieke-kieboom/