Nieuwe medewerker: Max Wolf

We stellen graag onze nieuwe adviseur sociale innovatie en diversiteit aan je voor! Max is politicoloog en heeft een een fascinatie voor genderrollen en de manier waarop die onze maatschappij beïnvloeden en ongelijkheden in stand houden. Van die ongelijkheden – en van andere ook trouwens – wil hij af.


header_img
Max Wolf

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
8 juli 2021

Max Wolf is politicoloog en adviseur sociale innovatie en diversiteit bij Kennisland. Hij is er van overtuigd dat diversiteit beter is dan homogeniteit. Want een diverse groep mensen zal in alle gevallen leiden tot betere representatie, resultaten en gelijkwaardigheid. Hij wil af van knellende rolpatronen en onhaalbare normen++Onhaalbare normenOp allerlei verschillende gebieden bestaat er een ideaalbeeld waar mensen worden geacht aan te voldoen. Zo worden vrouwen geacht om naast hun fulltime baan nog een huishouden te runnen, worden oudere mensen vaak aan de kant gezet en wordt er neergekeken op individuen die geen hbo- of universitair opleidingsniveau hebben. die vanuit de maatschappij worden opgelegd. Zo kan er een samenleving ontstaan waarin iedereen om zijn eigen kwaliteiten en talenten gewaardeerd wordt. Met deze kijk op de wereld wil hij al zijn projecten onder de loep nemen, om zo te innoveren op het gebied van diversiteit en inclusie. 

Door een fascinatie voor genderrollen++GenderrollenStereotype rolpatronen die worden geassocieerd met een bepaald geslacht. Het klassieke beeld van de man als kostwinner en vrouw als huismoeder is een voorbeeld van een dergelijk stereotiep rolpatroon. Deze zijn achterhaald, omdat geslacht geen invloed zou moeten hebben op de mogelijkheden die een individu heeft. en de manier waarop die onze maatschappij beïnvloeden en ongelijkheden in stand houdenZijn maatschappelijke betrokkenheid begon bij genderrollen, maar reikt inmiddels veel verder dan dat., is Max zich gaan specialiseren in gender, gelijkheid, diversiteit en inclusie in de politiek. Dit deed hij middels een master politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij vindt het interessant hoe mannen en vrouwen++Man/vrouwOok individuen die zich niet thuis voelen in het binaire stelsel van ‘man’ en ‘vrouw’ ondervinden hier hinder door, omdat ook zij worden beoordeeld op de wijze waarop zij zich schikken naar één van de twee genderrollen. worden geacht zich mannelijk en vrouwelijk te gedragen. Hier wil hij vanaf, omdat dit systeem ervoor zorgt dat mannen en vrouwen niet vrij zijn om te zijn wie zij willen zijn.++‘Mannelijkheid’Zelf heeft hij ook ervaring met dit systeem. Met name doordat de mate waarin homoseksualiteit geaccepteerd wordt bij mannen samenhangt met de mate waarin zij zich ‘mannelijk’ gedragen. Ook binnen de LHBTI+-community heeft dit systeem invloed. Zijn maatschappelijke betrokkenheid begon bij genderrollen, maar reikt inmiddels veel verder dan dat. 

Max’ missie om de wereld gelijkwaardiger te maken is begonnen met een stage bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Hier heeft hij verschillende Kamerleden als beleidsmedewerker geholpen met het voorbereiden van debatten op uiteenlopende onderwerpen; van armoedebeleid tot jeugdzorg, en van asbestverwijdering tot LHBTI+- emancipatie. Zijn grootste les: beleid gemaakt in samenspraak met de mensen waar het over gaat, zorgt voor duurzaam en kwalitatief goed beleid met een groot draagvlak. Deze les houdt hij altijd in zijn achterhoofd, omdat praten en beslissen mét mensen het altijd wint van praten en beslissen óver mensen. Daarom zoekt hij het liefst overeenkomsten in plaats van verschillen, omdat ieder individu, ongeacht welke eigenschap dan ook, iets toe te voegen heeft.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerker-max-wolf/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerker-max-wolf/