Nieuwe medewerker: Michèl de Vries

Per 1 juli 2022 werkt Michèl als senior adviseur onderwijs en jeugd bij Kennisland. Ontwikkeling en vernieuwing vanuit de praktijk vormen een rode draad in zijn werk en ervaring.


header_img
Michèl de Vries

Rechten:

Download
1 juli 2022

Voor Michèl behoort het zwaartepunt van vernieuwing bij leraren, lerarenopleiders en medewerkers van organisaties in de jeugdsector te liggen. De jeugd, de jongeren of leerlingen staan centraal. Daar ligt volgens hem de sleutel tot verandering. 

Kennisland en Michèl werken al langer samen. Zo heeft hij bijgedragen aan de doorontwikkeling van ons landelijke programma Onderwijs Pioniers++Onderwijs PioniersOnderwijs Pioniers was een antwoord op ‘top-down’ vernieuwingen in het onderwijs. Leraren verbeterden zelf hun werkomgeving en vernieuwden het onderwijs. Het programma maakte leraren eigenaar van vernieuwing op school en van hun eigen leerproces. In 2015 evolueerde het programma tot het LerarenOntwikkelFonds. Lees meer , dat later uitgroeide‘Een verbetercultuur kun je niet top-down opleggen.’ tot het LerarenOntwikkelFonds++LOFHet LerarenOntwikkelFonds is een subsidieregeling die onderwijsinnovatie van onderop stimuleert in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en deels in het mbo. Leraren kregen twee jaar lang financiële en procesmatige ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun innovatieve ideeën. Naast het stimuleren van onderwijsontwikkeling, draait het om de professionele ontwikkeling van leraren zelf. Lees meer (LOF). 

Erkenning van het innovatieve vermogen van leraren en andere onderwijsprofessionals staat daarbij centraal. Hun leiderschap en eigenaarschap zijn cruciaal voor een omgeving waarin jonge mensen de best mogelijke ondersteuning krijgen in hun ontwikkeling. De huidige zorg voor de jeugd vraagt om de nodige creativiteit die hij vanuit Kennisland wil inbrengen zodat we de jeugdzorg in brede zin afstemmen op andere beleidsdomeinen. 

Lees meer over Michèl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerker-michel-de-vries/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerker-michel-de-vries/