Nieuwe medewerker: Sacha van Tongeren

Als senior adviseur digitale samenleving werkt Sacha aan maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van sociale en technologische innovatie. Ze zoekt naar de verbinding tussen kunst, cultuur, technologie en samenleving. Wat voor digitale samenleving willen we, en wat doen we om ervoor te zorgen dat ook voor volgende generaties vrije toegang tot kennis, cultuur en informatie normaal is? Wat vinden mensen binnen zorg, onderwijs en overheid belangrijk? En hoe krijgen we ook de jongere generatie aan de ontwerptafel?


header_img
Sacha van Tongeren

Sacha van Tongeren, senior adviseur digitale samenleving

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Sacha van Tongeren, senior adviseur digitale samenleving
19 april 2022

Sinds 1 april 2022 werkt Sacha bij Kennisland als senior adviseur digitale samenleving. Ze was al betrokken bij ons Leven Lang Leven Veranderaarsprogramma++Leven Lang LevenKennisland zet met dit project een nieuwe, positieve beweging rondom fijner oud worden in gang. Een beweging die bestaat uit vernieuwers die allemaal op een innovatieve manier naar de ouderenzorg kijken, andere ideeën hebben over hoe die eruit kan zien en die ook willen uitvoeren. Lees meer als KL Associate. Ze bouwt aan strategische samenwerkingen en programma’s die over grenzen heen gaan, op basis van concepten die de status quo uitdagen en verandering ondersteunen. Vaak in een internationale context, met een focus op de verbinding tussen kunst, cultuur, technologie en samenleving. 

Kennisland houdt zich al sinds de oprichting in 1999 bezig met digitalisering. Zo ondersteunden we met Digitale Pioniers maar liefst 211 maatschappelijke internetprojecten met een financiële bijdrage en coaching. Met ons project Beelden voor de Toekomst vervulden we zeven jaar lang een pioniersrol in de ontwikkeling van grootschalige digitaliseringsprocessen en de gedachtevorming over de rol van erfgoedinstellingen in de digitale samenleving. 

In alle domeinen waarin KL werkzaam is, speelt digitalisering een grote rol. Toch worden digitale en sociale innovatie nog steeds te veel als losse onderwerpen gezien. Het is tijd voor een meer integrale visie en aanpak.Digitale en sociale innovatie worden nog steeds te veel als losse onderwerpen gezien. Het is tijd voor een meer integrale visie en aanpak. We moeten inzetten op een samenleving waarin systemen mensen ondersteunen in plaats van tegenwerken, waar nieuwe technologieën leiden tot gedeelde vooruitgang in plaats van ongelijkheid en uitsluiting. We zijn dan ook erg blij met Sacha, die als creatieve verbinder aan de basis stond van talloze transitieprogramma’s, waaronder Creative Care Lab, Fairphone en Maakplaats 021

Lees meer over Sacha

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerker-sacha-van-tongeren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerker-sacha-van-tongeren/