Nieuwe medewerker: Sarai Zwinnen!

We stellen jullie graag onze nieuwe adviseur zorginnovatie voor: Sarai Zwinnen. Ze is voorstander van een bredere kijk op gezondheid, waarbij het accent niet ligt op ziekte en het oplossen daarvan, maar op de kwaliteit van leven en alle aspecten die hieraan bijdragen. Vooral in de verpleegzorg ziet zij de voordelen van deze benadering en daarom zet ze zich met hart en ziel in voor ons project Leven Lang Leven.


header_img
Sarai Zwinnen

Maker: KL

Rechten:

Download
8 september 2020

Sarai heeft tijdens haar studiejaren gezondheid en zorg vanuit verschillende hoeken benaderd. Zo heeft ze in haar bachelor onderzocht wat er in de hersenen gebeurt bij ziekten als Alzheimer en Parkinson en daarnaast in haar master de zorgcontext bestudeerd: hoe gaan we als samenleving om met dit soort ziekten en andere belangrijke gezondheidskwesties? Wat is de invloed van de overheid, onderzoek en de farmaceutische industrie?

Ook staat ze met één been in de praktijk door bij verschillende ouderen in Amsterdam mantelzorg te verlenen. 

Sarai is als stagiaire bij Kennisland begonnen en versterkt nu ons zorgteam. Samen met Ferry, Fien en Iselien werkt ze aan menswaardige, inclusieve, kwalitatieve en duurzame zorg++KL en de zorgLees hier hoe Kennisland met het project Leven Lang Leven een nieuwe, positieve beweging rondom fijner oud worden in gang zet. Een beweging die bestaat uit vernieuwers die allemaal op een innovatieve manier naar de verpleegzorg kijken, andere ideeën hebben over hoe die eruit kan zien en die ook willen uitvoeren. Lees hier waarom Kennisland veel meer mensen in de samenleving wil betrekken bij het zoeken naar oplossingen voor een hoopvolle, betere zorg in Nederland., met als uitgangspunt de ervaring en kennis van de degenen om wie het gaat: mensen die zorg nodig hebben én mensen die in de zorg werken.

Lees hier meer over Sarai

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerker-sarai-zwinnen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerker-sarai-zwinnen/