Nieuwe medewerkers: Belle en Simone

We hebben de afgelopen tijd twee nieuwe medewerkers aangenomen die we graag even voorstellen: Belle en Simone.


header_img
Belle en Simone

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download
Belle en Simone
18 maart 2016

Belle Teunissen adviseert als onderwijsadviseur overheden en organisaties bij het ontwikkelen van innovatieve onderwijsprojecten. Zij is projectleider van IIO op Maat en is onder meer betrokken bij de Waaghalzen. Leraren en schoolleiders, overheid, onderwijsorganisaties, onderzoekers en vernieuwers kunnen in haar ogen meer en beter samenwerken en voortdurend van elkaar leren. Om dit proces te ondersteunen zet Belle graag haar liefde voor taal en beeld in. Daarbij ziet ze het als een kunst om samen ingewikkelde vraagstukken om te zetten in een begrijpelijk verhaal en concrete acties. En dan het liefst voorzien van een illustratie of infographic, want een beeld kan een verhaal krachtiger maken.

Simone van de Wetering is socioloog, gespecialiseerd in identiteits- en gelijkheidsvraagstukken. Maatschappelijke verandering kan volgens haar alleen worden bereikt als ervaringsdeskundigen, zoals wijkbewoners, leraren en jongeren, als mede-onderzoekers worden ingezet. Vanuit die overtuiging werkt ze bij Kennisland als adviseur (en onderzoeker) sociale innovatie aan social labs11Social labsLees meer over onze social labs in de case ‘Labs: proeftuinen in terra incognita’. en is ze betrokken bij de InnovatieImpuls Onderwijs.

Bekijk hier alle KL’ers

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerkers-belle-en-simone/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerkers-belle-en-simone/