Nieuwe ronde Digitale Pioniers

In september gaat de elfde ronde Digitale Pioniers van start. De regeling is bestemd voor innovatieve internetinitiatieven van kleinschalige maatschappelijke organisaties. Thema van deze ronde is peer-to-peer, ook wel P2P.


  • Betrokken KL'ers
14 augustus 2006

In september gaat de elfde ronde Digitale Pioniers van start. De regeling is bestemd voor innovatieve internetinitiatieven van kleinschalige maatschappelijke organisaties. Thema van deze ronde is peer-to-peer, ook wel P2P.

Peer-to-peer staat enerzijds voor de techniek die het mogelijk maakt bestanden en informatie uit te wisselen zonder tussenkomst van portals en zoekmachines, maar direct van computer naar computer. Anderzijds staat het voor de trend waarin consumenten en kleine producenten elkaar direct en zonder tussenkomst van organisaties zaken lenen, verkopen, etc. Naast het thema zijn de categorieën mobiliteit, debat en beeld en geluid ook deze ronde weer opengesteld.

De elfde ronde opent op 11 september, wat betekent dat de aanvraagformulieren vanaf dat moment ingezonden kunnen worden. Tot en met 6 oktober kunnen aanvragers bij Kennisland terecht voor eventuele feedback op hun project. Het inzenden van aanvraagformulieren kan tot 16 oktober, 20.00 uur. Inzenders ontvangen uiterlijk 14 november uitsluitsel.

Op www.digitalepioniers.nl zijn van vele voorgaande ondersteunde projecten presentaties te vinden. Op de website zijn daarnaast de leidraad en het aanvraagformulier te downloaden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-ronde-digitale-pioniers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-ronde-digitale-pioniers/