Nieuwe website Leiderschap- incultuur.nl (LinC) gelanceerd

LinC is een leerprogramma voor leiders in de culturele sector die hun creativiteit en intuïtie inzetten voor een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector. 


24 september 2013

Vandaag is de website van het leerprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC) gelanceerd. LinC is een leerprogramma voor leiders in de culturele sector die hun creativiteit en intuïtie inzetten voor een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector. LinC werkt aan persoonlijk leiderschap, kennisdeling, nieuwe inzichten, inspiratie en nieuwe verbindingen tussen leiders, culturele instellingen en disciplines, tussen cultuur en samenleving.

De website en huisstijl zijn ontwikkeld door designbureau Grrr in Amsterdam. Er is gekozen voor een grote diversiteit aan beelden en quotes die de culturele sector in zijn volle breedte trachten te vertegenwoordigen. We hopen dat leidinggevenden en managers van grote én kleine culturele instellingen en anderen die een sleutelpositie bekleden binnen de kunsten, creatieve industrie, omroepen, archieven, bibliotheken en erfgoed zich herkennen in LinC.

Leiderschap in Cultuur is een programma voor en door de culturele sector. Het wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (USBO) en Kennisland in samenwerking met HKU en Coaching in de Cultuur. LinC wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Kijk op: www.leiderschapincultuur.nl en volg LinC op Twitter (@LinC_LL).

Mail voor meer informatie naar info@leiderschapincultuur.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-kaders-voor-europees-digitaal-beleid/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-kaders-voor-europees-digitaal-beleid/