Nieuwe website voor Slimmernetwerk gelanceerd

De site verbindt theorie met praktijk en politiek met het veld. Met een dagelijks groeiend aantal leden en kennispartners is het een netwerk van en voor vernieuwers. 


  • Betrokken KL'ers
23 februari 2011

De kersverse website van Slimmernetwerk is online! Op deze site en de bijbehorende Linkedin groep Slimmer werken in de publieke sector komen nu al zo’n 780 vernieuwers bijeen. Zij denken na over manieren om slimmer te organiseren, beter samen te werken en talenten meer te benutten om zo de dienstverlening naar burgers toe te verbeteren. 

Op de website vind je onder andere informatie over bijeenkomsten, de kring van betrokken kennispartners en de Doetanks: kleine groepjes actieve vernieuwers uit verschillende publieke sectoren die zich hebben vastgebeten in een actueel vraagstuk uit de praktijk.

Naast een ontmoetingsplaats voor vernieuwers en organisaties, is de website ook een verzamelplaats van kennis. Een wegwijzer naar de laatste wetenschappelijke rapporten over slimmer werken, naar actuele beleidsstukken, inspirerende succesverhalen en naar methoden en handvatten die je nodig hebt om slimmer werken in de praktijk te realiseren. 

Kijk gauw zelf op www.slimmernetwerk.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-website-voor-slimmernetwerk-gelanceerd/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-website-voor-slimmernetwerk-gelanceerd/