Nora van der Linden in Commissie Integraal Maatschappelijk Initiatief

Vanuit de gedachte dat bewoners net zulke goede, zo niet betere, ideeën hebben als het stadsbestuur, en het streven naar een open en transparant bestuur, staat de gemeente Amsterdam open voor bewonersinitiatieven. De Commissie Integraal Maatschappelijk Initiatief (CIMI), geeft gevraagd én ongevraagd advies aan het college van B en W over de waarde van de voorgestelde initiatieven en hun impact op de stad, buurt of wijk.


header_img
De leden van CIMI
27 mei 2022

Het gaat om voorstellen die zijn ingediend via de Regeling Integraal Maatschappelijk Initiatief. Bewoners kunnen een subsidie++SubsidieIndieners kunnen minimaal € 5.000 en maximaal € 100.000 aanvragen om hun idee tot wasdom te brengen. Er zijn meerdere rondes per jaar. Aanvragen kan hier aanvragen als ze een goed idee hebben voor de buurt binnen thema’s als armoede, duurzaamheid, groen in de stad en werkgelegenheid. Geselecteerde initiatieven krijgen ruimte en ondersteuning van de gemeente. De CIMI beoordeelt niet alleen, maar doet ook aanbevelingen voor verhoging van de maatschappelijke impact en de meetbaarheid daarvan.

De commissie bestaat nu uit zeven leden, allen met unieke kennis van de stad en veel ervaring met maatschappelijke initiatieven++StadmakersKennisland heeft veel ervaring met het betrekken van bewoners bij het verbeteren van de stad. Kijk bijvoorbeeld naar Amsterdammers maak je Stad!, Plaatsmakers, de Challenge Stad van de Toekomst en onze social labs., fondsenwerving, innovatie op het gebied van participatie en democratisering, cultureel-maatschappelijke diversiteit en de leefwereld van stadmakers, actieve buurtbewoners en sociale ondernemers. 

  • Lucienne Kelens (voorzitter)
  • Khaled Tamimy (vice-voorzitter)
  • Marco Barsoum
  • Redouan Boussaid
  • Nora van der LInden
  • Maaike Smeels
  • Isa van Bossé

Nora van der Linden is directeur van Kennisland en senior adviseur sociale innovatie. Ze houdt zich in die rol bezig met het ontwerpen van nieuwe aanpakken, strategieën en interventies voor complexe maatschappelijke vraagstukken, met name rondom kansengelijkheid, inclusie en democratisering in het sociaal domein. Daarbij staat altijd de vraag centraal: hoe kun je mensen die problemen ervaren betrekken bij het oplossen ervan? En hoe kan de overheid daarvan leren? Deze focus past perfect bij de doelstellingen van de commissie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nora-van-der-linden-in-commissie-integraal-maatschappelijk-initiatief/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nora-van-der-linden-in-commissie-integraal-maatschappelijk-initiatief/